Så ska EU klara klimathotet

EU:s lista över åtgärder land för land

NYHETER

Utsläppen av koldioxid måste minska.

Sverige är det land som måste öka andelen förnyelsebara energikällor mest.

Här är EU:s lista över klimatkraven.

Sverige ska enligt EU nå målet om 49 procent förnybar energi till 2020. Det innebär att vi kommer ha högst andel förnybar energi av samtliga medlemsländer.

Finlands mål blir 42 procent och Danmarks mål blir 30 procent förnybar energi 2020.

Alla länder ska bidra för att förbättra miljön och målen har utformats efter ländernas förutsättningar.

För Sveriges del innebär det att vi till 2020 också ska ha minskat koldioxidutsläppen med 17 procent, vilket innebär att Sverige även där får ett av de högsta betingen.

Endast Luxemburg och Danmark får högre mål: 20 procents minskning till 2020.

FAKTA

Listan över klimatkraven:

Österrike: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 16 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 34 procent år 2020.

Belgien: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 15 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 13 procent år 2020.

Bulgarien: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 16 procent år 2020.

Cypern: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 5 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 13 procent år 2020.

Tjeckien: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 9 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 13 procent år 2020.

Danmark: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 30 procent år 2020.

Estland: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 11 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 25 procent år 2020.

Finland: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 16 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 38 procent år 2020.

Frankrike: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 14 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 23 procent år 2020.

Tyskland: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 14 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 18 procent år 2020.

Grekland: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 4 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 18 procent år 2020.

Ungern: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 10 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 13 procent år 2020.

Irland: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 16 procent år 2020.

Italien: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 13 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 17 procent år 2020.

Lettland: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 17 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 42 procent år 2020.

Litauen: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 15 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 23 procent år 2020.

Luxemburg: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 11 procent år 2020.

Malta: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 5 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 10 procent år 2020.

Nederländerna: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 16 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 14 procent år 2020.

Polen: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 14 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 15 procent år 2020.

Portugal: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 1 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 31 procent år 2020.

Rumänien: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 19 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 24 procent år 2020.

Slovakien: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 13 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 14 procent år 2020.

Slovenien: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 4 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 25 procent år 2020.

Spanien: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 10 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 20 procent år 2020.

Sverige: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 17 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 49 procent år 2020.

Storbritannien: Ska minska sina koldioxidutsläpp med 16 procent till år 2020. Andelen förnyelsebara energikällor ska vara 15 procent år 2020.

ARTIKELN HANDLAR OM