Narrativ

Narrativ, efter latinet, betyder berättande, förtäljande och är i språkbruket vanligen adjektiv. I artikeln använt som substantiv.


Delillo