Arbiträr

De vanliga synonymerna för arbiträr (eng. arbitrary) är godtycklig, nyckfull; egenmäktig, despotisk.


Delillo