Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKultur
Lördag 27 mars 1999
  

Kanonbåtsdiplomati!


NATOs pågående luftkrig mot Jugoslavien har ingen täckning i Förenta Nationernas stadgar. Tvärtom en sådan åtgärd är där uttryckligen förbjuden.
  Det är därmed ett i ordets egentliga mening brottsligt krig.
  Detta är inte någon säruppfattning. Inte heller en särskilt ”rysk” eller ”kinesisk” ståndpunkt. Ty som Indiens utrikesdepartement med skärpa framhållit har ingen regional organisation rätt att vidta tvångsåtgärder utan Säkerhetsrådets auktorisation.
  Också de fjorton staterna från Latinamerika och Karibien som förenats i Rio-gruppen (Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Guatemala och Guyana), vilka krävde krigshandlingarnas upphörande, underströk att enligt Förenta Nationernas stadgar äger ingen regional organisation rätt att tillgripa våldsåtgärder utan säkerhetsrådets bemyndigande.

Skälet till detta är uppenbart. Om Natos krig tillåts fortsätta då går Förenta Nationerna oundvikligen samma öde till mötes som Nationernas Förbund efter Japans angrepp på Kina och Italiens angrepp på Abessinien. Då är vi tillbaka i kanonbåtsdiplomatins och nävrättens situation där ingen annan internationell lag gäller än djungelns.
  I förlängningen väntar då också nya stora krig som inte enbart blir regionala. Krig för vilka jag kan ge rätt exakta scenarier. Natos politik utgör därmed ett direkt hot mot Sveriges nationella intressen.

Men på nätet ser jag att Sveriges statsminister gjort ett luddigt och svagt uttalande. Han tycks ha vikt sig inför påtryckningarna från de krigande staterna i EU och inte vågat tala lika principiellt och i klartext som Rio-gruppens stater gjorde trots sin väldiga granne Förenta staterna.

I detta läge behövs en stark opinion som sätter råg i ryggen på våra politiker så de vågar återupprätta den officiella svenska utrikespolitiska linje vilken slog vakt om Förenade Nationerna i insikt om att utan denna internationella rättsordning lever också vårt land och vårt folk farligt.

Jan Myrdal


Kontakta kulturens web-redaktion:
Har du frågor som rör sidornas innehåll eller kulturens policy? - Maila hit!
Rör frågorna tekniska problem, uppdateringar eller saknade sidor? - Maila då hit!