Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKultur
Fredag 16 april 1999
 

Idag är det serberna som är icke-människor
John Pilger om Natos invanda sanningar


Mitt under första världskriget anförtrodde sig premiärminister David Lloyd George år C P Scott, chefredaktör på Manchester Guradian: "Om bara folk kände till sanningen skulle kriget ta slut i morgon. Men de vet ingenting och kan ingenting veta." Föga har förändrats. För åtta år sedan, efter den USA-ledda attacken på Irak, hyllade ledarsidorna i de västliga dagstidningarna de "mirakulöst få förlusterna". Sanningen var den att uppemot en miljon människor dödades eller dog som en omedelbar följd av kriget, många av dem just de kurder och shiamuslimska minoriteter som president Bush och hans allierade sa sig vilja skydda.
  Nu bombar Nato bostadsområden i Kosovos huvudstad - terroriserar och mördar de människor president Clinton påstår sig vilja skydda.
  Bombplanen "lockades bort från målen" hävdar presstalesmannen i Bryssel, ett häpnadsväckande uttalande som passerade obemärkt.
  Amerikanerna använder A-10 "Warthog"-bombplan* över Kosovo. Dessa är utrustade med utrangerade uranmissiler. Förbrukat uran användes i södra Irak, där antalet barn drabbade av leukemi motsvarar siffrorna för Hiroshima. Hundratals allierade soldater som tjänstgkorde i Gulfkriget kan visa upp liknande skador. Med några få lysande undantag har medierna hållit fullkomligt tyst om detta. På BBC:s radionyheter omnämndes bombningarna av Kosovo som "ljudet av änglar". Denna typ av propaganda har fördunklat sanningen om varför tusentals människor panikflydde från Kosovo. Ingen tvivlar på Milosevics brutalitet - men före 25 mars kunde FN konstatera att förbrytelserna var ungefär lika omfattande på bäge sidor, det vill säga de serbiska paramilitära grupperna och UCK-gerillan. Faktum är att innan USA och Stobritannien adopterade UCK, en terroristorganisation, var våldsnivån ungefär densamma som på Nordirland före vapenvilan.
  Frivillig, eller undermedveten, censur är ett tabubelagt ämne i fria samhällen. Västliga medier spelar en viktig roll i förtigandet av den etablerade maktens brott, krig och terrorism och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Man upprepar helt enkelt invanda sanningar och utelämnar allt annat.
  Den brittiske försvarsministern, George Robertson, hävdade att alla bombmålen hade godkänts av honom själv och Tony Blair. Amerikanerna måste ha skrattat ihjäl sig. Robertson har emellertid inte tillfrågats om vem som fattade beslut om bilarbetarnas liv i Zastavafabriken. Nato varnades om att 10000 personer befann sig inne i fabriken - ändå valde man att bomba, med okänt antal dödade och sårade som följd.
Människorna i gruvstaden Aleksinac hade ingenting med Kosovo att göra och även de bombades. Vem hålls ansvarig för mordet på den gamla kvinnan vars ben vi såg skymta fram under ruinerna av hennes hus?

Likheterna med USA:s angrepp mot Vietnam är många. Precis som när det gällde Vietnam är attacken mot Serbien ett liberalt äventyr. Bombflygarna från Clintons New Democrats och Blairs New Labour påminner om John Kennedys New Frontiersmen, som inte visste något bättre här i världen än att få stirra ryssen i vitögat och rädda folk, vilka de än må vara, från sig själva. Också de krävde truppernas hängivelse även om de, betgripligt nog, föredrog att inte själva ta värvning.
  Då, precis som nu, spelade medierna en viktig roll när det gällde att organisera folks okunnighet och förvirring. De vietnamesiska kommunisterna var "asiatiska preussare", skyldiga till "intern aggression" (önskan att befria sitt land). En helt och hållet påhittat attack på amerikanska krigsskepp användes för att föra kongressen och pressen bakom ljuset och tillhandahöll den ursäkt som krävdes för att påbörja slakten. Senare förvandlade Hollywood dessa angripare till ångestridna hjältar och vietnameserna till icke-människor.

I dag är det serberna som är icke-människor. De har varken civilisation, samhälle, poeter eller historia. Man har glömt att de genomled ett nazistiskt blodbad endast överträffat av de polska judarnas Förintelse. Precis som kvinnan i ruinerna är de ovärdiga offer. Kosovoalbanerna, å andra sidan, är värdiga offer - anda tills de söker asyl i andra europeiska länder, naturligtvis. Den uppmärksamme läsaren har redan noterat att de sällan refereras till som muslimer.
  I dag består de icke offentliggjorda nyheterna av en fullkomligt onödig, klantig katastrof på Balkan där Clinton och premiärminister Tony Blair förtjänar en speciell utmärkelse bland västliga ledare - de delar med en europeisk tyrann ansvaret för att bokstavligen ha tömt ett helt land på sina invånare. De delar också ansvaret för att ha lagt all demokratisk opposition i Serbien i ruiner. "Bombningarna förstörde under en enda natt allt det som modiga människor byggt upp under tio års hårt arbete" skrev Vojin Dimitrijevic, den serbiske förre viceordföranden i FN:s kommission för mänskliga rättigheter: "Problemet Kosovo förblir olöst och framtiden för demokratin och de mänskliga rättigheterna i Serbien förefaller mörk."
  Den sanna nyheten är att USA planerar att "degradera" Serbien med samma grymhet som en gång förstörde Vietnam och nu Irak. Pojkboksbilderna av startklara flygplan och skepp är ett förebud om en framtid militariserad av Nato. Amerikanska kongressen har redan godkänt två lagar (om "Nato Participation" och "Nato Facilitation") som medger den största expansionen av amerikanskt militärt inflytande sedan andra världskriget. Clinton har avslutat ett 20-årigt vapenembargo mot Latinamerika och upprustningen av denna kontinent har påbörjats. I aktuella Nato Review välkomnas Argentina som "Natos sydländska partner". I Östeuropa locker en enorm bonus, värd 22 miljarder pund, de amerikanska och brittiska vapenföretagen - 10 miljarder blott för bombflygplanen.

Samtidigt försöker man övertyga eller muta de neutrala och alliansfria staterna omatt gå med i Natos "Partnerskap för fred". Albanien, Österrike, Finland, Sverige, Schweiz och de forna jugoslaviska delrepublikerna Makedonien och Slovenien har gått med. Irland står på tur. Nato beskriver detta som "det mest intensiva program för militärt samarbete som någonsin gjorts upp". Hotet mot oss alla, och mot våra barns generation, står skrivet på de bomber som nu faller över Balkan och Irak.
  Detta är dagens verkliga nyhet.

John Pilger

* Warthog = vårtsvin


Kontakta kulturens web-redaktion:
Har du frågor som rör sidornas innehåll eller kulturens policy? - Maila hit!
Rör frågorna tekniska problem, uppdateringar eller saknade sidor? - Maila då hit!