Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKultur
Måndag 26 april 1999
  

Sluta gnälla. Gör så här:
Håkan Jaensson har ett förslag för större mångfald på tidningsmarknaden


Detta är en artikel om hur medborgarna ska kunna få något annat än en borgerlig världsbild till frukostkaffet. Den ska inte innehålla en rad av det vanliga (och befogade) gnället över den misslyckade mediemaktsutredningen, kulturministerns tillkortakommanden eller Bonniers expansion. Och det borgerliga åsiktsmonopol som ligger som en ullstensk kofta över debatten i Sverige ska bara nämnas i förbigående.
  Här är i stället ett positivt förslag som framför allt borde intressera den vanliga tidningsläsaren - men också frustrerade vänsterskribenter och expansionslystna norrmän:

    Gör en vänsterupplaga av Svenska Dagbladet (gärna under namnet Stockholms-Tidningen) och rädda samtidigt Arbetet i Malmö.

Med norska Schibsteds kunnande och ekonomiska garantier insatser från vänstern - socialdemokratin, LO, vänsterpartiet m fl - borde det vara ekonomiskt möjligt att skapa en bättre balans i opinionsbildningen.
  Någon gång måste vänstern hantera sin besvikelse när det gäller mediefrågorna.
  Socialdemokraterna har kört sina tidningar i konkurs, sålt dem till bedragare eller låtit dem hanka sig fram på ruinens brant. Nu försöker s nå ut till folket via DN-debatt och genom att välja ministrar som gör sig bra i tv.
  Hos LO gnälls det ständigt över hur löntagarna körs över i borgerlig press och hur bilden av verkligheten mer och mer vrids att passa LO:s motståndare. Den delvis utmärkta fackföreningspressen och de tidskrifter LO klokt nog sponsrar förmår inte mycket i den borgerliga hegemonin. Det gör heller inte den bussreklam som LO lägger ut miljoner på.
  Något bör göras.

Svenska Dagbladet, numera också ägd av Schibsteds, är i många stycken en utmärkt morgontidning: hederlig, mångsidig och seriös. Men den har svårt att klara sig i skuggan av Dagens Nyheter och går sedan många år med förlust.
  Mitt förslag är att Svenska Dagbladet blir stommen också i en ny Stockholms-Tidningen. Man behåller nyhetssidor, featureavdelningar, nöjen, Marginalen, sport, annonser osv men byter ut tidningshuvudet - och de opinionsbildande sidorna. Ledarsida, debatt och kultur sköts av nya redaktioner, förslagsvis rekryterade ur den vänsterintelligentia som nu mest är hänvisad till små tidskrifter.
  En eventuell börsnissebilaga i Svenska Dagbladet kunde, i systertidningen Stockholms-Tidningen, ersättas av en bilaga om pengar och arbetsliv ur löntagarperspektiv.
  LO m fl skulle vara med och betala men på intet sätt lägga sig i rekrytering eller sidors innehåll. De gamla s-megafonernas tid är förbi.
  Sveriges vänsterväljare skulle få ett alternativ till de stora, borgerliga tidningarna. Moderata Svenska Dagbladet kunde fortsätta som förut, men nu med större resurser i nyhetsarbetet och på fastare mark: en vänsterupplaga skulle kunna öka intäkterna både när det gäller prenumerationer och annonser.
  Detta öppnar också för ett samarbete med Arbetet, Malmö-tidningen som - trots en uppryckning under nye chefredaktören Mats Ekdahl - har svårt att klara sig i ett Skåne som allt mer domineras av Bonniers.

    Vänstervarianten av Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidningen, kunde bli grunden i en ny Arbetet. Schibsted går in som ägare, evetuellt tillsammans med nuvarande intressenter. Sedan är det bara att byta tidningshuvud,från Stockholms-Tidningen till Arbetet, och komplettera t ex genom en bilaga med lokala nyheter och åsikter. Med allmänjournalistik från Svenska Dagbladet, opinionsmaterial från Stockholms-Tidningen och eget lokalreportage borde Arbetet, med rimliga ekonomiska insatser, äntligen kunna konkurrera med Sydsvenska Dagbladet.

Självklart kan man i Göteborg utmana den lokale mediemogulen Peter Hjörne och hans GP med samma metod.
  Jag inser att ovanstående är något skissartat. Det finns säkert många problem jag inte tänkt på.
  Men idén skulle, som jag ser det, vara en investering i ett öppnare samhällsklimat och, möjligen, också kunna bli en god affär.
  Alternativet är att fortsätta som tidigare: hoppas på Ulvskog och gnälla på Bonniers.
  Hur kul är det?

Håkan Jaensson


Kontakta kulturens web-redaktion:
Har du frågor som rör sidornas innehåll eller kulturens policy? - Maila hit!
Rör frågorna tekniska problem, uppdateringar eller saknade sidor? - Maila då hit!