Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKultur
Måndag 10 maj 1999
  

... och nu har turen kommit till Milosevic
John Pilger om hur Nato ”rättfärdigar” USA:s alla krig runt om i världen


Det ”rättfärdiga och ädla liberala krig” som nu pågår, i vilket Natos bomber har dödat människor på en buss, passagerare i ett tåg, flyktingar på traktorer, gamla människor på ett härbärge, arbetare på fabriker och barn i deras hem, är inte det första i sitt slag. Vietnam var liberalernas krig, och beskrevs som ”berättigat och rättfärdigt” av Bill Clintons idol John Kennedy, och som ett ”ädelt åtagande” av den konservative Ronald Reagan. De politiska beteckningarna har betydelse bara som illusionsmakeri: Clinton är nu Reagan, och Blair är Thatcher.
  Natos ”nya vision” går ut på att rättfärdiga USA-ledda militära ingripanden runtom i världen. När kommunismen drog sig ur det kalla krigets spel användes till en början ”kriget mot drogerna” som en ursäkt för nya amerikanska interventioner på flera kontinenter, i synnerhet Sydamerika. Snart övergick man till att motivera dem med att man måste ingripa mot demoniserade fiender. Det gällde general Noriega i Panama, där den amerikanska invasionen kostade 20 000 människors liv, och Saddam Hussein i Irak (200 000 döda), liksom diverse krigsherrar i Somalia (7 000 döda). Nu har turen kommit till Milosevic, med vilken Clinton och Blair delar ansvaret för att ha tömt större delen av Kosovo på dess befolkning.

Demoniserade fiender som en ursäkt för att angripa andra länder har senare kompletterats med det hot som massförstörelsevapen utgör. Det rör sig om kemiska, biologiska och nukleära vapen, och enligt Natos egna formuleringar ”kan det krävas förebyggande vedergällning” mot länder som innehar dem.
  Brutaliteten i det fortsatta militära och ekonomiska angreppet på Irak motiveras på det sättet - när det egentligen handlar om behovet att militärt övervaka ett utvidgat amerikanskt oljeprotektorat som sträcker sig från Persiska viken till Kaspiska havet. Det är fråga om hyckleri i stor skala. Endast en nation i världen har använt sig av samtliga tre typer av massförstörelsevapen: Förenta staterna.
  Smittkoppor användes för etnisk rensning av den amerikanska ursprungsbefolkningen och senare för biologisk krigföring mot Kuba. Kemiska stridsmedel användes i Vietnam, i vad som mycket väl kan ha varit den mest omfattande enskilda förstörelsen av miljö och människor i krigföringens historia. Mellan 1961 och 1971 sprutade amerikanska plan ett avlövningsmedel kallat Agent Orange över Sydvietnam. Agent Orange innehöll dioxin, ett gift som är så starkt att det orsakar fosterdöd, genetiska defekter och cancer.

Denna kemiska krigföring gick under namnet Operation Hades. När en utredning i kongressen avslöjade att motsvarande tre kilo dioxin hade släppts på varje man, kvinna och barn i Sydvietnam bytte Operation Hades namn till Operation Ranch Hand, vilket lät trevligare, och besprutningen fortsatte.
  Ett mönster av missbildningar började framträda: barn som föddes utan ögon, med missbildade hjärtan och små hjärnor och stumpar i stället för ben. Jag fick själv se de här barnen i besprutade byar i Mekongdeltat; och varje gång jag frågade om dem pekade människorna upp i skyn; en man ritade i vägdammet en verklighetstrogen bild av ett C-130-flygplan, som sprayade marken. I städerna kunde man ofta se barn med neurosedynliknande missbildningar, som tiggde för att överleva. De kallades ”Agent Orange-barn”.

Nyligen besökte jag Tu Do-sjukhuset i Saigon, och man visade mig en grupp barn som alla hade missbildningar som orsakats av Agent Orange. Det krig som officiellt avslutades 1975 pågår ännu; den förorenade jorden och vattnet förgiftar nu en tredje generation. Till skillnad från amerikanska och australiensiska krigsveteraner, som till slut vann kompensation från dioxintillverkarna, har vietnameserna inte fått ett öre. En kanadensisk studie som tog fem år att genomföra har nu bekräftat att dioxin förekommer i hela näringskedjan i Vietnam, och forskarna efterlyser internationellt bistånd för att sanera jordbruket, skogarna och vattnet. Saneringen skulle kosta lika mycket som ett F-16-plan.
  ”Kan ni föreställa er piloter från ett demokratiskt land som gör någonting sådant med avsikt?”, frågade Jamie Shea, Natos presstalesman, efter att ett F-16-plan attackerat en flyktingkonvoj i Kosovo. Dessa piloter sprider i dag ett gift över Serbien och Kosovo som kan visa sig ha lika fruktansvärda effekter som Agent Orange. Giftet finns i det utbrända uran som används för att öka granaters sprängverkan. Så här beskriver den kanadensiska specialisten Rosalie Bertell effekterna på människor:
  ”Utbränt uran hämtas från radioaktivt avfall som framställs för kärnvapen- och kärnkraftsindustrin. Det kan tränga igenom stridsvagnar med en dödlig radioaktiv uranaerosol, och det liknar ingenting vi sett förut. Det finns sedan kvar på marken och i luften, eller förs bort med vinden. Det penetrerar lungvävnaderna och kommer in i blodomloppet, lagras i levern, njurarna och skelettet, och bestrålar alla de känsliga vävnaderna. Det kan orsaka eller stimulera utveckling av cancer.”

Den sanning som medierna inte rapporterar är att USA och Storbritannien ägnar sig åt en form av nukleär krigföring på Balkan. 1996 klassificerades utbränt uran som ett massförstörelsevapen av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Liksom Agent Orange-barnen i Vietnam bär de missbildade och cancersjuka barnen i södra Irak - där utbränt uran testades av brittisk och amerikansk militär under kriget vid Persiska viken 1991 - vittnesmål om sanningen bakom västvärldens rättfärdiga korståg. Civiliserade människor bör omedelbart protestera, innan det senaste ädla åtagandet kräver ännu fler oskyldiga offer och riskerar att förvandlas till ett världskrig. Inget mått av falskt moraliserande kommer att kunna dölja brottens omfattning.

John Pilger
Översättning: Tor Wennerberg

John Pilger är journalist och bosatt i London. I höst utkommer hans bok Dolda dagordningar på Ordfront förlag.

Kontakta kulturens web-redaktion:
Har du frågor som rör sidornas innehåll eller kulturens policy? - Maila hit!
Rör frågorna tekniska problem, uppdateringar eller saknade sidor? - Maila då hit!