Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKultur
Fredag 21 maj 1999
  

Bättre än ingenting alls
Håkan Jaensson om tidningar, samarbete och mångfald


Det är, typiskt nog, en av de anständiga liberalerna som svarar när jag föreslår en ny, vänsterinriktad och rikstäckande morgontidning (Aftonbladet 26 april).
  Från arbetarrörelsens sida tiger man som vanligt när det gäller mediefrågor (ignorans eller bara dåligt självförtroende?) medan Bo Strömstedt, legendarisk chefredaktör på Expressen, begriper hur mycket en tidning kan betyda för dagordningen i samhället.
  I sitt svar här på kultursidorna (12 maj) har han vettiga invändningar – men ingen idé om hur mångfalden inom pressen ska kunna räddas.
  Mitt förslag är att Svenska Dagbladet ska fortsätta som nu. Samtidigt skapar man en vänsterupplaga: Svenska Dagbladets nyheter och reportage samt nya ledar-, debatt- och kultursidor blir en ny Stockholms-Tidningen. Den tidningen blir i sin tur kompletterad med ett rejält tillägg av lokala nyheter och lokal debatt, en ny Arbetet i Malmö.
  Om detta borde norska Schibsted (som äger Svenska Dagbladet och Aftonbladet) och en bred vänster kunna samarbeta.
  Varför inte?
  Enligt Strömstedt är en tidning en odelbar organism: det är inte bara de opinionsbildande avdelningarna som bestämmer tidningens själ utan också alla de andra. ”En tidning uppstår ur en passion. Vems skulle passionen vara?” frågar Strömstedt och det är naturligtvis bestickande.
  I den bästa av världar skulle det inte finnas några kompromisser.
  Men om man kan välja mellan att skapa en rikstäckande vänstertidning med vissa kompromisser – eller inte skapa något alls? Om man kan ge Arbetet en chans att konkurrera i Bonniers Skåne? Om man samtidigt vill slå vakt om Svenska Dagbladet?
  Det är ju inget nytt det handlar om. I ett hårdnande klimat förekommer samarbete överallt. Lokaltidningar abonnerar på centralt producerade utrikes- eller tv-sidor, samma kulturmaterial trycks av många, TT:s nyheter finns överallt och på Gotland kommer lokaltidningen ut i två upplagor med varsin ledarsida.
  Och Bo Strömstedts gamla tidning Expressen finns numera under namnet GT i Göteborg och Kvällsposten i Malmö. Tidningarnas logotyp och en del material byts ut. Men grunden är densamma: Expressen.
  Visst kan det kännas tråkigt, men vasalltidningarna fungerar ändå som lokala röster med bland annat egna ledar- och kultursidor.
  Alternativet hade, eventuellt, varit nedläggning av båda två.
  Hade Bo Strömstedt föredragit det?

Den socialdemokratiska regeringen har ännu inte lyckats göra något åt maktkoncentrationen inom pressen – och marknadens starka aktörer avskyr tanken på några som helst regleringar. ”Mångfald” blir mer och mer ett tomt ord i högtidstalen.
  I det läget är det vettigt, tror jag, att inte sikta mot himlen utan mot trädtopparna. Med ett samarbete som det jag skisserat kan fler röster göra sig hörda.
  (Går det bra kan en hybridtidning som den av mig föreslagna nya Stockholms-Tidningen utvecklas och bli mer av ”egen” tidning).
  För att ta en möjligtvis halsbrytande jämförelse: i bilbranschen, där man sedan länge tvingats till samarbete, kan samma bottenplatta bli en Mitsubishi eller en Volvo. Samma motor kan sitta i en Volkswagen eller en Ford. Bilköparen lider inte av det. En Volvo är fortfarande en Volvo.
  Tidningssamarbetet fungerar så redan i dag – och det kan utvecklas. Det gamla sättet att bygga bilar eller göra tidningar hade större charm, men i dag handlar det mer om att samarbeta eller försvinna. Eller, om man så vill: att hålla uppe kvaliteten trots pressade produktionsförhållanden.
  Bo Strömstedt tvivlar också på att de norska kapitalisterna hos Schibsted skulle vilja satsa på en tidning som bekämpar kapitalet. Det ligger något i det. Men, å andra sidan: att skapa en ny Stockholms-Tidningen och rädda Arbetet kan bli en lönsam affär – och dessutom en strategiskt riktig om det nu är så att Schibsted menar allvar med sina planer på att konkurrera med Bonniers i Sverige.
  Frågan är nog, snarare, om Schibsteds får någon med sig. Arbetarrörelsen tycker som bekant att det är enklare med bussreklam.

Håkan Jaensson


Kontakta kulturens web-redaktion:
Har du frågor som rör sidornas innehåll eller kulturens policy? - Maila hit!
Rör frågorna tekniska problem, uppdateringar eller saknade sidor? - Maila då hit!