Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKultur
Onsdag 26 maj 1999
  

Aningslösa debattörer


”Kommittén Stoppa bombningarna nu” har bildats av bland andra några svenska riksdagsmän som protesterar mot Natos bombningar i Jugoslavien. Att man känner förtvivlan inför effekterna av bombningarna i form av förstörda skolor, sjukhus och fabriker är naturligt. Men att man låter detta skymma huvudproblemet – fördrivningen av och massmordet på den albanska befolkningen i Kosovo – kan kritiseras. Huvudproblemet är den ultranationalistiska politikens återvändande i Europa. I snart tio år har kosovoalbanerna levt under svårt förtryck, under 1990-talet har den serbiska nationalismen löpt amok över Kroatien, Bosnien (liksom den kroatiska nationalismen) och nu i Kosovo. Och det serbiska hotet över Montenegro, Sandzak och Vojvodina hänger tungt.
  Genom att ensidigt fokusera på Natos bombningar ställer man sig – medvetet eller omedvetet – på Belgrads sida i konflikten. Från en av initiativtagarna till den nya kommittén, Bengt Silfverstrand (s), framförs också beskrivningar av Balkankonflikten som är närmast proserbiska. Han hävdade i Rapport morgon tisdagen 25 maj, att grundorsaken till det som sker i Kosovo inte är Belgrads förtryck av albanerna, utan att Världsbanken och USA på 1980-talet försökt splittra Jugoslavien genom att uppmuntra de rika republikerna att bryta sig loss och sedan utarma Serbien.

Detta är synnerligen tveksamt. Väst stödde under början av Jugoslaviens upplösning reformkommunisten och den jugoslaviske premiärministern Ante Markovic, inte utbrytarrepublikerna. Huruvida man uppmuntrade Slovenien, Kroatien och Bosnien att bryta sig ur Jugoslavien kan diskuteras, men erkännandena kom 1992 och då hade Milosevic suttit vid makten i flera år och ridit på den serbiska nationalism som snarare är den utlösande faktorn bakom hela Jugoslaviens sönderfall.
  Kommittén ansluter sig till en konspirationsteoretisk tradition som till varje pris söker förklara Balkankonflikten som en sammansvärjning styrd av USA, Nato, Världsbanken och Tyskland. Självklart kan och bör man kritisera USA:s och Världsbankens dominerande ställning i världen.

Problemet är att denna förklaring läggs som raster över varje konflikt, vilket leder inte bara till att specifika inre faktorers roll bakom Balkankonflikten mer eller mindre sorteras bort, utan också att teorierna om det globala kapitalets makt i sig uttunnas och förlorar sin udd. Dessutom är det att överta den serbiska sidans propaganda.
  I måndags (24 maj) organiserade kommittén en demonstration där svenska riksdagsmän kunde ses under bland annat serbiska extremnationalistiska symboler. Detta kan förmodligen skyllas på en grundläggande okunskap om Jugoslaviens historia och politiska kultur. Och då inställer sig frågan varför de överhuvudtaget väljer att uttala sig om konflikten. Vissa serbiska flaggor som kunde ses på tv:s nyhetssändningar under måndagskvällen var prydda med ett kors med ett kyrilliskt S i varje hörn. De fyra S:en syftar på talesättet Samo Sloga Srbina Spasava, som betyder ”Endast enighet bevarar serben”. Detta låter i och för sig inte så hotfullt, men denna symbol har under 1990-talet använts som markör för Storserbien, och som kännetecken för bland annat den serbiska cetnikrörelsen, vilken ägnat sig åt etnisk rensning i både Kroatien och Bosnien.

Är inte den extrema nationalismen ett större hot mot freden på Balkan än Nato? Varför är det så många vänsterdebattörer som närmast blundar för övergrepp – vilka enligt FN:s senaste rapport visat sig vara värre än tidigare befarat – som sker i extrema högerideologiers namn? Den serbiska nationalismen är en sådan.
  Naturligtvis ska man kritisera och granska Natos roll i kriget. Man varför låta detta överskugga det grundläggande faktum att vi har att göra med en regim som inte skyr några medel. Varför demonstrerar man inte mot Milosevic i stället? Den demonstrationen skulle vi vilja gå i.

Samuel Edquist
Doktorand i historia, Uppsala

Henrik Höjer
Doktorand i historia, Uppsala

Magnus Rodell
Doktorand i idé- och
lärdomshistoria, Uppsala,
aktiv i Ship to Bosnia


Kontakta kulturens web-redaktion:
Har du frågor som rör sidornas innehåll eller kulturens policy? - Maila hit!
Rör frågorna tekniska problem, uppdateringar eller saknade sidor? - Maila då hit!