Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKultur
Måndag 7 juni 1999
  

Nu hotar en hälsokatastrof för 12 miljoner jugoslaver


På det inte helt fräscha temat ”den som är mot NATO:s bombningar är för tyrannen Milosevic.” ondgör sig Uppsaladoktoranderna Samuel Edquist, Henrik Höjer oh Magnus Rodell på Aftonbladets kultursida den 26 maj över oss som i kommittén ”Stoppa bombningarna nu” engagerat sig i ett opinionsarbete mot NATO:s bombningar i Jugoslavien. På korsriddarnas manér delar de in världen i onda och goda efter en strikt svart/vit skala. Under täckmanteln att det sker i fredens och humanitetens namn skall kosovoalbaners liv gäldas med serbers liv. Rättvisa skall skipas enligt principen öga för öga och tand för tand. Konfliktanalfabetismen har fått ett ansikte.

För herrarna Edquist, Höjer och Rodell tycks den jugoslaviska krisen börja i Kosovo. Detta är i sanning en villfarelse. Så sent som 1990 visade befolkningen i samtliga delrepubliker genom att överallt massivt stödja president Markovic att man var för ett bevarande av den dåvarande federationen Jugoslavien. Det var tysk infiltration, uttrycksfullt formulerad av den amerikanske medlaren Cyrus Vance i orden ”Detta är Genschers krig” (den f .d tyske utrikesministern som drev på ”Kroatiens frigörelse”) och ekonomisk chockterapi ordinerad av Internationella Valutafonden och sanktionerad av USA som ytterst frambringade Jugoslaviens uppsplittring och på nytt blottlade latenta etniska motsättningar. Det är ytterst vådorna av denna politik vi upplevt i Bosnien och nu upplever i Kosovo.
  Det är med vårt betraktelsesätt lika grymt att misshandla människor i ett fångläger som att bomba sjukhus, bostäder, bussar och tåg, vattensystem och kraftverk, vilket undergräver serbernas försörjning i form av bl a tillgång till rent vatten och ström till kuvöser och dialysapparatur.
  Om ”fredsförhandlingarna” i Rambouillet hade varit verkliga förhandlingar och inga NATO-diktat, hade 80 procent av Kosovoflyktingarna - den andel som flytt sedan bombningarna började den 24 mars - sannolikt inte behövt lämna sina hem. Glöm inte bort att det finns två parter i det inbördeskrig som pågår mellan UCK-gerillan och regeringstrupperna och att NATO-inblandningen bidragit till den brutalisering av kriget som drabbat civilbefolkningen.
  Nu hotar en oöverblickbar försörjnings- och hälsokatastrof för 12 miljoner invånare i Jugoslavien. Att 700 000 serber med USA:s goda minne drivits ut från Kroatien och Bosnien och som nu finns som flyktingar i Serbien, tycks inte oroa dem som nu okritiskt sluter upp bakom NATO:s bombningar, vilka enligt bl.a. den amerikanske militärexperten William Arkin är ett ”spel för gallerierna”.

Det är inga fredens bomber som faller över Balkan. Därför måste FN:s och EU:s auktoritet återupprättas, innebärande att fred på Balkan bara kan skapas om vi håller fast vid respekten för människovärdet, liksom vid suveräna nationers rätt till säkra och okränkbara gränser.

Bengt Silfverstrand
Karin Wegestål
Riksdagsledamöter (s)


Kontakta kulturens web-redaktion:
Har du frågor som rör sidornas innehåll eller kulturens policy? - Maila hit!
Rör frågorna tekniska problem, uppdateringar eller saknade sidor? - Maila då hit!