ÅSIKT

Rapporten kommer inte från UI

Mats Karlsson, UI: Våra forskare är fria att publicera sig och delta i debatt

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: UI
Mats Karlsson, direktör på Utrikespolitiska institutet.
KULTUR

SVAR. Det har påståtts i den heta debatten att Utrikespolitiska institutet (UI) skulle ha angripit pressfriheten. Så är givetvis inte fallet.

UI:s forskare deltar ofta i publika fora liksom i vetenskapliga sammanhang. De är fria att publicera sig och delta i debatt. UI intar som institut ingen hållning kring enskilda forskningsrapporter.

Samtidigt strävar vi efter hög relevans och kvalitet. Forskare publicerar regelbundet resultatet av sina studier i etablerade internationella facktidskrifter. Artiklarna granskas av tidskrifternas vetenskapliga redaktioner. Författarna är där helt och hållet ansvariga för innehållet.

Den aktuella studien, Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case, är just en sådan artikel.

Den är publicerad av Journal of Strategic Studies, inte av UI. Författare är docent Martin Kragh, Rysslands- och Eurasienchef på UI, samt Sebastian Åsberg, som var UI-medarbetare under våren 2016.

UI är ett oberoende institut och en plattform för såväl forskning som diskussion kring utrikespolitiska frågor. Olika perspektiv bör komma till tals och så sker också.

Mats Karlsson

Direktör, UI

ARTIKELN HANDLAR OM