ÅSIKT

Strukturen slipas bort

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

I det senaste numret av Genus diskuterar statsvetaren

Maria Wendt Höjer

mäns våld som ett demokratiskt problem. Hon har undersökt hur det svenska rättssystemet hanterat våld mot kvinnor från 1930-talet fram till i dag. Och hon ser ett mönster: frågan om maktförhållandena mellan könen slipas bort. Krav i riksdagsmotioner på att kvinnors utsatthet ska förebyggas förvandlas på vägen genom remissinstanser och riksdagsdebatter. När lagstiftningen inte tar hänsyn till att mäns våld mot kvinnor handlar om kön och struktur blir det fel, säger hon. Maria Wendt Höjer har ett förslag: kvinnors erfarenheter måste finnas med när lagarna utformas.