ÅSIKT

Har Nilsson blivit främlingsfientlig?

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■Så har Expressen tagit ett kliv ut i det främlingsfientliga träsk där folkpartiet redan plaskar.

I tisdags (9 maj) pläderade den politiske chefredaktören PM Nilsson för att någon form av språk-, kunskaps- och värderingstest ska krävas för att bli medborgare. Åtminstone tycker han det är en god idé i andra länder, antagligen därför också här, även om han inte skriver ut det.

■ ■Visst, det skulle kunna vara högerpopulism, ett sätt att slå mot svaga grupper inför ett val, inser Nilsson.

Men sådana överväganden får ge vika, ty "genom att betona att samhället är en värdegemenskap blir det lättare att hantera samexistensen. Den liberala demokratin har en hård kärna som det aldrig går att kompromissa om... det är förhoppningsvis vad européerna nu håller på att upptäcka."

Samhället en värdegemenskap?

Medborgarskap bara för dem som tycker rätt?

■ ■Jag utgår ifrån att Nilsson inte talar om något så banalt som att alla måste lyda de lagar som gäller på ett visst territorium. Så är det ju redan, till det krävs inga test.

Nej, här underförstås en särskild "svenskhet" som tar sig uttryck i att medborgarna delar ett antal "värden".

Men någon sådan gemenskap finns inte, har aldrig funnits. Vilka värderingar skulle förena till exempel mig själv, PM Nilsson, nazisten X och anarkisten Y?

För jag antar att också vi som redan har medborgarskap i likabehandlingens namn måste genomgå testet? Annars handlar det ju bara om gammal vanlig utestängning av människor som haft oskickligheten att födas i andra länder.

Petter Larsson ([email protected])