Vi vill utveckla journalistiken, inte få folk att bli överens

Jan Helin svarar om ”Sverige möts” – och Petter Larsson svarar direkt

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Jan Helin och Petter Larsson debatterar SVT:s nya satsning ”Sverige möts”.
Jan Helin och Petter Larsson debatterar SVT:s nya satsning ”Sverige möts”.

Nej Petter Larsson, syftet med SVT:s projekt Sverige möts är inte att undertrycka åsiktspluralism. Inte heller att få människor med olika åsikter att enas. Vi har inte ens ambitionen att minska polariseringen, vi vill bara utforska om den kan användas för att utveckla journalistiken. Metoden är uppfriskande enkel – erbjud människor att mötas bortom mediedramaturgi och teknologi och diskutera med en meningsmotståndare.

Jag kan inte förstå din text på annat sätt än att du anstränger dig för att missförstå projektet för att göra en poäng som passar ditt politiska perspektiv. Låt oss bortse från den enskildhet du kallar ett ”litet haveri” och fokusera på det du säger stör dig.


Som jag förstår det är du orolig för att SVT inte förstått att ”politik handlar om konflikt” och att vi genom denna bristfälliga förståelse nu ansluter oss till ”högerradikala drömmar” som vill ”ena ett splittrat folk i en politisk harmoni”.

På den här punkten kan jag lugna dig. Vi som initierat och står bakom projektet är på det klara med att politik är statskonst som inte sällan tar sig uttryck i konflikter och att demokrati är ett system för att hantera dem utan våld.

Men Sverige möts är inte ett politiskt projekt. Det är ett journalistiskt utvecklingsprojekt. Bakgrunden är att vi har konstaterat att begreppet ”ökad polarisering” i dag förekommer snart sagt dagligen i mediernas beskrivning av den politiska utvecklingen och medborgarnas åsikter.

Därtill kan vi se ett antal forskningsprojekt som pekar mot att den beskrivningen är förankrad i verkligheten.

Hittills har vi genom nyhetsjournalistik på våra lokala sajter på SVT Nyheter gett en mängd olika perspektiv från hela landet på de frågor som människor i dag har starka – och olika – åsikter om.


Parallellt erbjuder vi människor med motsatta uppfattningar i polariserande frågor att mötas. Vi vill utforska om det finns intressant journalistik att utveckla bortom en medielogik som inte sällan förminskar människors åsikter och engagemang till känslodrivna invektiv.

Att bråk och starka känslor är bra television kommer säkert att vara sant också framåt. Sådant är tv-mediet. Men sociala medier har skruvat upp denna logik till absurda nivåer och på ett sätt som i dag diskuteras som ett demokratiskt problem.

Jag påstår att det är en spännande utgångspunkt för att utveckla journalistiken. Det kan förstås vara fel. I så fall kommer Sverige möts bara att ha orsakat en lång rad möten mellan människor med olika uppfattningar, från Ales stenar till norra Lappland, från Bohus klippor till Gotlands raukar. Större hot mot demokratin förefaller föreligga.


Jan Helin
programdirektör, SVT


SVAR DIREKT AV PETTER LARSSON

Du missförstår (avsiktligt). Vi vill inte alls minska polariseringen.

Det är första ledet i Jan Helins tudelade försvar mot min kritik.
Men om jag missförstår, så beror det på att de ansvariga på SVT säger två motstridiga saker samtidigt, så även i denna text.

Samtidigt som Helin bedyrar att ambitionen inte är att minska polariseringen, så är själva utgångspunkten för Sverige möts, som Helin nu upprepar, antagandena att vi har en ökad politisk polarisering, och att sociala medier drivit upp denna till ”absurda nivåer”.

Helin lägger också till att detta ”i dag diskuteras som ett demokratiskt problem”. Det är en elegant formulering där han undviker att själv formellt säga att det är så, men ändå får det sagt.


Detta är alltså motivet till att SVT försöker få till en journalistik ”bortom en medielogik som inte sällan förminskar människors åsikter och engagemang till känslodrivna invektiv”.

Det är därför knappast någon djärv tolkning att ambitionen med Sverige möts är just att minska polariseringen, även om man i ord förnekar det.
Det andra ledet i försvaret lyder: det är ju bara journalistik, inte ett politiskt projekt.

Nåja. SVT är ju en av landets i särklass mäktigaste aktörer för att forma och rikta befolkningens tankar, känslor och åsikter och för att påverka den politiska dagordningen, alltså vad vi vid en viss tid tycker är viktigt att diskutera.


Nu har SVT bestämt att vi ska prata polarisering, och att dessa samtal ska röra konflikter mellan auktoritära/traditionella och liberala värderingar. Sex av de sju ämnena – bland annat flyktingpolitik, feminism och köttätande – som man vill ta upp är rena mumman för den högerradikala rörelsen. Vips ska vi andra möta och försöka förstå flyktingfiender, antifeminister och i värsta fall även antimuslimska och antisemitiska konspirationsteoretiker i stället för att bekämpa dem.

Att ett mäktigt medium så tydligt anpassar sina frågeställningar till en viss politisk agenda kan man inte svära sig fri från med argumentet att det bara är journalistik.

När jag nu har ordet: jag har från annat håll fått berättigad kritik för hur jag refererade till Jürgen Habermas.

Det stämmer visserligen att Habermas förespråkar den demokratiska, inklusiva, dialogen där alla får komma till tals och även protestera som en väg mot beslutsfattande som i slutändan kan ske mer eller mindre i samförstånd. Däremot menar han inte att politik skulle handla om att finna bästa tekniska lösningar för det allmännas bästa, vilket jag missvisande tillskrev honom.
Petter Larsson

Publisert:

LÄS VIDARE

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.