Publicerad:

Nu behövs socialism

Nina Björk: Därför är jag vänster

Av: Nina Björk

Publicerad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

1 av 2 | Foto: Urban Andersson
Koboltgruvor i Kongo. Behovet av ett klimat som håller sig på en viss medeltemperatur måste komma före behovet av till exempel mobiltelefoner, skriver Nina Björk.

Det var inte Friedrich Hayek som gjorde mig till socialist. Men i ljuset av klimathotet tillhandahåller han ändå ett bra argument för att just i dag vara just socialist.

Så här säger klimatforskningen om vår nuvarande belägenhet: det absolut viktigaste mänskliga behovet just nu, om vi vill att mänskligheten ska kunna fortsätta leva någorlunda väl på jorden, är behovet av en medeltemperatur som inte stiger mer än några få grader.

Det innebär att det den i sig opolitiska och objektiva klimatforskningen i grunden säger är följande: vi måste kunna hierarkisera mänskliga behov. Vi måste kunna agera efter att vissa behov är viktigare att tillfredsställa än andra. Vi människor måste ha kontroll över vad, på vilket sätt och i hur hög omfattning vi producerar varor och tjänster.

Men det är ju just detta vi inte kan i en kapitalistisk ekonomi. Och det är just denna oförmåga som den österrikiske nationalekonomen Friedrich Hayek - mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 1974 och Margret Thatchers favoritekonom – skriver så klokt om. Det är i en essä från 1968 som Hayek beskriver vad han kallar ”katalaxin”, med vilket han syftar på vad som brukar kallas för marknadsekonomin.

Hayek vill dock inte använda det ordet eftersom, som han skriver, ”en ekonomi i ordets egentliga betydelse är en organisation eller ett arrangemang i vilken någon medvetet fördelar resurser enligt en enhetlig plan”.

Men detta är inte, enligt Hayek, vad som utmärker katalaxin, inte vad som utmärker kapitalismen, för som Hayek så riktigt skriver är ”en spontan ordning som frambringats av marknaden något helt annat, och den uppför sig i viktiga avseenden inte som en egentlig ekonomi. I synnerhet utmärker sig en sådan spontan ordning genom att den inte ser till att de behov som den allmänna opinionen anser vara viktigast alltid uppfylls före de mindre viktiga. Detta är den främsta anledningen till att människor protesterar mot den.”

På vilket sätt protesterar då människor enligt Hayek mot detta? Genom att bli socialister.

Direkt efter att Hayek har skrivit att människor protesterar mot katalaxin fortsätter han: ”Socialismen är ingenting annat än ett krav på att marknadsordningen (eller katalaxin, som jag gärna kallar den för att undvika förväxling med en egentlig ekonomi) borde göras till en ekonomi i den egentliga bemärkelsen, där en gemensam bedömningsskala bestämmer vilka behov som ska eller inte ska tillfredsställas.”

Alltså säger en av de viktigaste nationalekonomiska tänkarna att om vi ska kunna hierarkisera mellan behov, om vi ska kunna tillfredsställa vissa behov före andra – till exempel behovet av ett klimat som håller sig på en viss medeltemperatur före behovet av till exempel mobiltelefoner – så måste vi ha socialism.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

Publicerad: