ÅSIKT

Erst das Geld 1

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

I Tyskland har under senare år den sexuella prostitutionen på närmast industriellt sätt legaliserats och reglementerats. Tyska feminister har då talat om solidaritet med sexarbetande systrar; kristdemokrater har talat om det mindre onda och den mänskliga naturens svaghet, liberaler om den fria viljan och rätten att välja livsstil, socialdemokrater om ordnade arbetsförhållanden. För oss i ett Sverige ännu präglat av folkrörelsetradition (frikyrka, nykterhetsrörelse och arbetarrörelse) har detta varit mycket förvånande. Men nu får jag förklaringen. Josef Rainer Frantzén, chef för skatteväsendet i Köln, har uttalat sig:

-Hittills har vi fått in 650 000 euro, men när alla ärenden behandlats räknar vi med att denna skatt ger staden Köln 700 000 euro för år 2004.

Den skatt chefen för Kölns skattekontor hänvisar till är den år 2003 införda skatten på "yrkesmässigt tillhandahållande av möjligheter till sexuella nöjen i barer, bastuklubbar och swingerklubbar".

Eller som det heter i det tyska ordspråket: "Bist du hur oder dieb, hast gelt, so bistu lieb" (Hora eller tjuv, har du pengar är du älskad).

Jan Myrdal