ÅSIKT

Jag låter mig inte högerstämplas

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■Vad ska den med hemsida försedd sanningslöst kunna göra mot namngivna? Tobias Hübinette listar diverse personer med anknytning till nationalsocialistiska och högerextremistiska grupper och fångar in mig och ett antal dekaner från Svenska Kyrkans Fria Synod tillsammans med biskop Lars Eckerdal, f d generaldirektören Christina Rogestam och före detta domprosten Kjell-Ove Nilsson.

Jag har av den svenska staten straffats för de vanligaste vänsterbrotten (upplopp - friad i hovrätt, olaga intrång, förargelseväckande beteende och trots inför domstol - straff i hovrätten). Dr Hübinette har uppenbarligen bestämt sig för att Svenska Kyrkans Fria Synod ska klassas som högerextrem rörelse. Jag låter mig inte högerstämplas därför att jag varit med i en kyrklig och demokratisk rörelse som kom till på frågan om Kyrkans frihet, dopet som medlemsgrund, skiljande kyrka-stat och program för en levande, folklig kyrka.

■ ■Jag låter mig inte högerstämplas därför att jag ställt frågor om Kyrkans ämbete.

17 år gammal, och för reformen med kvinnor som präster, började jag läsa på för att försvara denna reform. Jag fann en teologiskt vanskött debatt. Under decennierna har jag upplevt ihållande tystnad inför grundläggande kyrkofrågor, "Berufsverbot" och karriärstopp för dem som frågar fel.

Det går inte att riktigt hantera pinsamheten att Svenska kyrkan år 1950 formulerade en teologisk rebus som hon inte kunde lösa teologiskt, varför staten grep in och löste den politiskt - och därefter med politiska medel har tryckt ner frågor och invändningar.

■ ■Men att politiskt högerstämpla det som är en teologisk sakfråga är sanslöst. Min frågor ställde jag därför att jag lärt mig tänka kritiskt. I vänstern. Och jag förbehåller mig rätten att ifrågasätta kyrkliga beslut, det reformatorerna på 1500-talet excellerade i.

Hur tvättas nu nazist- och högerstämpeln bort? Är detta sådant som ska anmälas till åklagarkammare och datainspektion eller räcker det offentliga samtalet till för intellektuell och politisk renhållning mot någon med hemsida och etiketteringsiver?

Dag Sandahl