Dataspel bättre än läxor, Reinfeldt

Publicerad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Ökar läsförmågan hos barn med dyslexi visar forskning

Fredrik Reinfeldt får en lektion i dataspel. Foto: Lotte Fernvall

Statsminister Reinfeldt vill ”ta ett handslag med landets föräldrar” för att de ska minska sina barns spelande, och i stället lägga tid på läxläsning. Det är alltså inte skolan som bidrar till sjunkande skolresultat, utan dataspel. Reinfeldt vill således ta ett handslag med landets föräldrar att göra det jobb hans egen skola misslyckats med.

Utbildning är en vidsträckt historia. I ena ändan sitter barn som borde läsa mera läxor och i andra ändan sitter de som läst så mycket läxor att de kallas forskare. Det lite roliga är att forskning visar att ökad läxläsning sällan ökar kunskapsintaget, däremot kan spelande göra just det. En studie publicerad i tidskriften Current Biology visar att dataspelande ökar läsförmågan hos barn med dyslexi. Andra studier har visat att dataspelande ökar barns resultat på intelligenstest samt förstärker deras koncentrationsförmåga.

Annan forskning har även visat att dataspelande signifikant höjer välbefinnandet hos pensionärer. Vilket kanske är en kunskap både Reinfeldt och Björklund kan få anledning att lägga på minnet.

Bob Hansson

Publicerad: