ÅSIKT

Besinningslöst angrepp från Can

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Debattartikeln ”Maktens lydiga röst” i Aftonbladet den 24 juli, kan inte uppfattas som något annat än ett besinningslöst angrepp.

Kurdistans regionala regering KRG, i norra Irak, beskrivs som ”ett maffiavälde”. Iraks president Jalal Talabani och regionens president Massoud Barzani, vilka båda valts i demokratiska val, kallas för ”maktfullkomliga ledare”. Enligt artikeln är regionen i total avsaknad av demokrati och pressfrihet.

I lördags gick dock medborgarna i Kurdistan på nytt till fria och demokratiska val för att välja ett nytt parlament och ny president. Hela 78,5 procent röstade i ett märkbart framgångsrikt val.

Fredagens debattartikel saknar grund i sina anklagelser, faktauppgifter saknas och hård kritik riktas även mot dem i omvärlden som analyserar läget som positivt. Politiska bedömare och journalister från hela världen som besökt regionen beskriver den som tryggare och med bättre ekonomisk och demokratisk utveckling än övriga Irak. Framstående politiker hoppas att valen i regionen ska sätta en ”gyllene standard” för övriga Mellanöstern.

I lördagens historiska val konkurrerade hela 24 listor om platserna i parlamentet, i förra valet deltog 13 politiska grupper och partier. För första gången valdes presidenten direkt av folket. Över 320 valobservatörer från FN, EU, USA, Japan och en rad oberoende organisationer var på plats.

I bjärt kontrast till påståendena om total avsaknad av pressfrihet, pågår en livlig debatt i kurdiska medier som rör allt från kvinnors och journalisters rättigheter till politikers vandel.

Ett livligt politiskt klimat har växt fram, valkampanjerna utmärktes av öppna debatter och sakfrågor.

Efter lördagen har demokratin ytterliggare konsoliderats. Framstegen i Kurdistan går inte att förneka och valen är ett bevis på detta. Omvärldens stöd för att försäkra denna utveckling är oerhört viktigt.

Ala Riani
Kommunikationsansvarig för
Kurdistans regionala regering,
representationen i Norden