ÅSIKT

En kvartett Tjechov

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

I förordet till Anton Tjechov - Fyra pjäser (Symposion) skiljer Ralf Långbacka mellan tre slags strategier att översätta den ryske dramatikern: den lyriska, den prosaiska och den komprimerade. Lars Kleberg, som står för volymens översättningar av Måsen, Morbror Vanja, Tre systrar och Körsbärsträdgården, hänförs till den sista kategorin.

Hellre än att accentuera den vemodige, lyriske Tjechov eller den vardagligt konverserande, så strävar Kleberg efter allt det som inte kläs i ord, men desto bättre kan gestaltas på scenen. Således väljer varje regissör spelsätt redan vid valet av översättning, även om skillnaderna mellan de olika översättningsvalen givetvis inte kan hårdras.

Nu kan man dessutom redan hemmavid anställa jämförelser, exempelvis med Staffan Skotts översättningar, ofta spelade, från 80-talet.