ÅSIKT

På kant med Kant

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Välkommet, svårt – och mitt i tiden.

Det är alltid intressant hur nya filosofiska trender presenteras i Sverige. Svenska tänkare med förkärlek för den kontinentala traditionen brukar luta sig tillbaka på tre hörnstenar: 1. Vi tog kål på Descartes i Stockholm, 2. Vi dissade Foucault i Uppsala och 3. Vi ligger i allmänhet tio år efter alla andra, och det närmaste vi kommit internationellt erkännande är Ernst Cassirers kritik av Axel Hägerström, 1939.

Mot bakgrund av denna självbild är det inte så konstigt att nya trender inte presenteras genom universiteten utan kommer från mindre tidskrifter och förlag, och på senaste tiden genom bloggar.

Spekulativ realism och Objektorienterad ontologi är två sammanlänkade rörelser som expanderat enormt de senaste två åren, på nätet. Men den första offentliga presentationen finner man faktiskt på International festivals utställning Everything Under Heaven Is Total Chaos på Göteborgs konsthall just nu (t o m 9 januari).

I katalogen, som presenteras som ett slags manuskript, finns nyckeltexter av Quentin Meillassoux, Graham Harman, Iain Hamilton Grant etc (ja, rörelsen är mansdominerad, även om Donna Haraway och Isabelle Stengers brukar inkluderas).

Det som förenar dessa tänkare är försöket att bryta med all form av filosofi, från Kant till Derrida, som tar människans relation till världen som utgångspunkt. Välkommet, svårt och mitt i tiden. En mp3-introduktion till fältet finns nu på bloggen Ecology without nature, ecologywithoutnature.blogspot.com.

Fredrik Svensk