ÅSIKT

FOLKET MÅSTE FÅ FULL YTTRANDEFRIHET!

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
1 av 2
KULTUR

■ ■ På Kuba går den katolska kyrkans ledning till hårt angrepp mot landets hbt-politik. En ledare i senaste numret av Havannas ärkesbiskopsdömes tidning Palabra nueva fördömer Castro-regeringen för att den ”uppmuntrar homosexualitet” i stället för att värna om ”traditionella familjevärderingar”.

Det som upprör är dels regeringens förslag om samkönade äktenskap (som väntar på att godkännas av parlamentet) och de kostnadsfria könsbytesoperationerna. Men mest av allt att Brokeback Mountain visats på bästa sändningstid i den statliga kubanska teven.

■ ■ Det är alldeles för lättvindigt att göra Kuba-diskussionen till en fråga om demokratiska rättigheter kontra social välfärd. Det Kuba har att försvara mot utländsk aggression är inte bara den fria sjukvården utan även rätten till abort, rätten att inte diskrimineras på grund sin sexuella läggning eller hudfärg och rätten att inte mördas av paramilitär. På dessa områden ligger Kuba långt före grannländerna.

Samtidigt visar den senaste tidens debatt vilka problem det finns med att begränsa pressfriheten på det sätt som Kuba gör. Endast organisationer har rätt att äga massmedier, men samtidigt är det i princip omöjligt för folket att starta sina egna organisationer. Utöver de officiella folkrörelserna finns endast de religiösa samfunden.

Alltså kan den katolska kyrkan obehindrat sprida sin reaktionära propaganda – medan den som vill skapa en motbild måste gå via kommunistpartiets eller den statligt godkända fackföreningens press.

■ ■ I Venezuela och Bolivia kan i stället fria vänstergrupper slåss genom demonstrationer, hemsidor, tidningar eller egna radioprogram. Stödja sina regeringar när de attackeras av högern och kritisera sina regeringar när de går för långsamt fram.

Det är folket som behöver yttrandefriheten. Folkets fiender kommer alltid att kunna göra sig hörda ändå. Det kubanska politiska systemet är, om än begripligt ur ett realpolitiskt perspektiv, helt otillräckligt för att skapa ett modernt socialistiskt samhälle där folket styr.

Inpasset

Kalle Holmqvist