Liten katekes för de ännu vanmäktiga

Av: Göran Greider

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Del 5: Kvinnan

Göran Greider om den borgerliga lögnapparaten - 115 år efter Strindbergs ”Liten katekes för underklassen”.

Varför är kvinnan underordnad mannen?

Svar: Därför att det naturliga matriarkatet övergavs så snart människan började odla jorden, bygga stora samhällen, resa hierarkier och införa egendomsrätt och monoteism. Den kvinnliga gudomen Ashera rensades ut och skildes från sin make Jahve. Det evangelium där lärjungarna avundades Jesus och Maria Magdalenas närhet fick absolut inte komma med i Nya testamentet. Män som hatar kvinnor är tiotusen år gamla. Könsmaktsordningen uppstår i exakt samma ögonblick som den mänskliga arten råkar i konflikt med biosfären.

Så biosfären är kvinnlig? Gaia?

Svar: Nej. Det är konservativ särartsfeminism och allmän dumhet. Det finns ingen könsgen. Blå och rosa är den stora mänskliga filten. Vi är den art som kan lämna det biologiska fängelset och inte bara det: vi kan bygga om fängelset till en fri och vacker plats där isande tortyrredskap och skramlande nyckelknippor lämnas kvar endast för att vi ska minnas förtryck och befrielse. Men när människan råkar i konflikt med sig själv och sina egna möjligheter, som fråntas oss, föds hierarkier, antifeminism och klasskiktningar.

Liberalismen måste väl då vara den perfekta politiska kroppen för all vettig feminism?

Svar: Absolut inte. Vilket har sin grund i just det faktum att liberalismen inte har någon kropp. Liberalismen saknar såväl menstruationscykler som prostataproblem. Den är som att finna en bit blänkande tungmetall inne i ett äpples kärnhus. Mycket riktigt finner man att utpräglade marknadsliberaler inte har något alls emot att förtrycka en kvinna för att gynna en annan. Tvärtom gör de detta med glädje. Marknadsdoktrinens segertåg genom Europa och världen har åtföljts av en enorm tjänarklass som till största delen består av kvinnor.

Men handen på hjärtat, är inte själva denna katekes ett utryck för patriarkal över- och underordning: någon frågar dumt och en annan svarar från förnuftets höjder?

Svar: Fel. Det som svarar på frågorna är det förnuft som bildats i underjorden, i katakomberna, bland de förtryckta. Hegels dialektik herre-slav gäller alla maktrelationer: Förnuftet kommer alltid underifrån.

Men är det i alla fall inte fackets fel att kvinnor har sämre löner för samma jobb?

Svar: Det är en förklaring, men inte den viktigaste. Marknadssamhället är den mäktigaste förklaringen. Finns det en chans att hålla löntagare kvar på låga löner tar marknad och arbetsgivare den chansen. Det är rationellt utifrån deras egen, begränsade rationalitet. Vad gäller löner räcker i sista hand inte den radikala formeln ”Lika lön för lika arbete”. Det enda moraliskt hållbara, det enda praktiska, för alla lika är: ”Lika lön för allt arbete”. Så såg världen ut i gryningens Kalahari och så ska den se ut när förhistorien är över och den verkliga historien tar vid.

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.