ÅSIKT

Nu får USA snoka i dina bankaffärer

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Amerikanska myndigheter ska få lov att söka igenom dina bankbetalningar till utlandet. Det är innebörden när EU:s utrikesministrar i måndags beslutade att låta Kommissionen börja förhandla i frågan med USA.

I praktiken är det en legalisering av vad som redan sker. Sedan attentaten 2001 har USA genomsökt europeiska banktransaktioner i jakt på terrorister. Företaget Swift, som sköter betalningarna, har nämligen sedan länge en server med kopior i USA.

När det avslöjades 2006 blev det stor skandal. Swift byggde snabbt en ny server utom räckhåll, i Schweiz. Det är för att omintetgöra den undanmanövern EU nu vill ge USA tillgång till Swifts europeiska server.

Tydligen var det hemlighetsmakeriet som var upprörande för tre år sedan. Inte genomsökningen som sådan. För EU:s utrikesministrar var enhälliga i måndags, ingen diskussion fördes. De svenska medierna har inte heller, till skillnad från till exempel de tyska, hetsat upp sig, ja knappt ens berättat om det. EU-nämnden kördes i praktiken över. Ledamöterna fick 30 minuter på sig att per sms godkänna regeringens ståndpunkt – i ett ärende de visste mycket litet om.

Det ser ut som en kupp: mitt i semestern smyger man blixtsnabbt igenom ännu ett kontroversiellt beslut.

Det minsta man kan begära är förstås att riksdagen – för att inte tala om allmänheten – fått chansen att sätta sig in i ett ärende, som i sin massverkan påminner om FRA:s signalspaning. Amerikanska myndigheter får ju nu tillgång till enorma mängder privata uppgifter. 15 miljoner swift-transaktioner genomförs varje dag.

Om det hade handlat om att på allvar ta itu med skatteflykt och annan omfattande ekonomisk brottslighet, så hade integritetsintrånget kanske kunnat vara acceptabelt. Det hade i alla fall varit värt att diskutera.

Men med tanke på det mycket begränsade terrorhotet mot EU verkar det oproportionerligt. Problemet är ju inte bara att USA visat sig måna måttligt om rättssäkerheten i terrorjakten, utan också att den här typen av från början snävt inriktade övervakning lätt breddas när den väl finns på plats. Dessutom får man räkna med att att alla stora system läcker information.

Petter Larsson