ÅSIKT

Gissa fusket!

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Petter Larsson om Försäkringskassans siffror

”Fusk och fel kostar F-kassan miljarder”, basunerade Dagens Nyheter ut i går. ”Fel och fusk för 16,4 miljarder”, meddelade TT.

Bakgrunden var en ny studie där Försäkringskassan gissat hur mycket svinnet är i socialförsäkringssystemen.

Ja, ni läste rätt: gissat. Metoden heter Expert Elicitation och är mycket osäker. Även om det ibland finns riktiga stickprovsundersökningar i botten, så går den ut på att låta experter snacka sig samman och gissa.

Experternas uppskattningar går isär en hel del. Vad gäller sjukpenningen så till den milda grad att försäkringskassans ansvarige Joakim Jarnryd inte vill räkna med den. Men även om man räknar bort sjukpenningen så varierar gissningarna mellan 8, 5 och 24 miljarder. Det är minst sagt en rejäl felmarginal.

Som bevis för att de nog ändå gissat ungefär rätt hänvisar Försäkringskassan till en brittisk studie, The Financial Cost of Fraud, som visar att nivån på svinnet i nio olika västländer ligger på mellan 3 och 9 procent. Försäkringskassan hamnar på 3,65 procent.

Men Dr Mark Button, som skrivit den brittiska rapporten, skulle inte ta i Försäkringskassans studie. Den typen av uppskattningar – guestimates – är alldeles för osäkra, säger han på telefon från universitetet i Portsmouth. Man måste ha stickprovsstudier.

Försäkringskassan hänvisar alltså till en auktoritet som i sin tur underkänner deras egen metod.

Det är naturligtvis inte fel att försöka utvärdera inom vilka system det förekommer mycket respektive lite fel. Men politiskt är det ett jätteproblem om folk – på dessa lösa boliner – får för sig att det fuskas för miljarder. Risken är att man hamnar i vad Bo Rothstein kallat en ”social fälla” – att fler börjar fuska för att de tror att alla andra fuskar.

Och så är det inte. Om man trots allt accepterar Försäkringskassans egna siffor, så handlar det rena fusket om knappt sex miljarder. Eftersom det vare år utbetalas 449 miljarder, blir det 1,3 procent. Det vittnar snarare om svenska folkets hederlighet än om motsatsen.

Petter Larsson