ÅSIKT

Lär av Göteborg, nya filmskolan

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Jacob Lundström hoppas
på en ny era när DI slås
ihop med Teaterhögskolan

Foto: Ruben Östlund.

Allt har ett slut. Dramatiska institutet som bildades 1970 är efter många turer och vändningar inne på sista akten. Den första januari startar Stockholms dramatiska högskola, en sammanslagning av DI och Teaterhögskolan.

Kritiken mot landet förnämsta filmutbildning har aldrig varit nådig. I begynnelsen drev Svenska filminstitutet skolan i egen regi och med konstnärliga pretentioner. ”Utveckling av filmiska uttrycksmedel” stod på schemat. Då var det inte minst elevkåren som befann sig i politisk opposition mot institutets direktör Harry Schein.

På senare år har studenterna varit mindre bråkiga men andra röster har höjts mot att ingen längre vill prata om filmen som konstform på landets dyraste konstnärliga utbildning. I ett inslag i radioprogrammet Kino betonades i stället ”traditionellt berättande” och professor Harald Stjerne förklarade att konstnärlig betraktas som ett ”prettoord” på DI.

När anställningsbarhet seglar upp som främsta pedagogiska mål finns en risk att man examinerar eleverna i ett så motståndslöst berättande att de lika gärna kan arbeta i reklamfilmindustrin. En konstnärlig högskola borde ha högre ambitioner än så.

Filmhögskolan i Göteborg som startades 1997 har utvecklats till ett mer estetiskt engagerat lärosäte. Medan DI producerar hantverksskicklig arbetskraft, fast förankrad i SVT-certifierade dramakonventioner, fostrar Filmhögskolan filmskapare som söker nya uttryck, med Ruben Östlund som mest namnkunniga elev.

Ny rektor på Stockholms dramatiska högskola blir Bo-Erik Gyberg, som tidigare varit rektor på just Filmhögskolan. Förhoppningsvis inspireras han av upptäckarlusten på västkusten. Kanske han rentav återinför ”utveckling av filmiska uttrycksmedel” i läroplanen?

Jacob Lundström