Därför ska du läsa Doris Lessing

Ett mångsidigt, enormt verk och en författare som alltid vågat ta självständig ställning när hon gestaltat de idéer och problem som 1900-talets intellektuella gripits av och kämpat med i sina personliga liv.

Det handlar om motsättningar mellan klasser och raser, om individen mot majoriteten, om kvinnans nya möjligheter och roller i familjen, om hoten mot miljön och om de rika ländernas ansvar för våldet, korruptionen och fattigdomen i de gamla kolonierna.

Dessutom har Lessing vågat uppträda i en genre som ofta ses över axeln av kritikerna: hon har skrivit science fiction med andliga dimensioner, något som möjligtvis fördröjt hennes Nobelpris.

Till allt detta kommer att hon skapat underbara små böcker om vackra, grymma katter.

Läs Pia Bergströms dokument om Doris Lessings författarskap, publicerat direkt efter att hon tilldelats nobelpriset.