Sätt stopp för SD-avtal

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

TT levererar nyheter till Sverigedemokraternas tidning

”Det är alltid lite knepigt hur vi ska hantera politiska partier, men i den svenska presshistorien har tidningar ofta startats och drivits av politiska partier, och kopplingen mellan debatt, nyhetsförmedling och politiska organisationer är stark i Sverige.”

Så motiverar TT:s redaktionschef Mats Johansson varför nyhetsbyrån tecknat kontrakt med Sverigedemokraternas tidning Samtiden.

Man kan förstås se det som en dimridå för att dölja att TT mest vill tjäna pengar, men även om man tar argumentet på allvar, så är det svagt. TT tar ju bara hänsyn till formen och blundar för innehållet. Sossar, centerpartister eller rasister blir samma sak. Parti som parti.

Så drar även TT sitt strå till den normalisering av den högerradikala rörelsen, som alla säger sig frukta, men många bidrar till. Politiker som ställer upp i debatter. Tidningar som trycker deras annonser. Partistrateger som lanserar SD-retorik som sin egen, från språktest till gnäll om ”omvänd rasism”.

Dessbättre finns en nödutgång. ”Det finns en punkt i våra villkor att vi har rätt att säga upp avtalet om materialet hamnar i en omgivning som skadar allmänhetens förtroende för TT”, säger Johansson.

Det må vara en principlös hållning, där man skjuter över ansvaret till opinionen. Men det öppnar för en enkel lösning.

Det är bara för den apostroferade allmänheten att höra av sig till TT och meddela att nämnda förtroende sjunker som ett järnrör.

Publisert:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.