ÅSIKT

Höra skillnad

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Trumpet?
KULTUR

Det första intrycket vi får av ett ljud bestämmer huruvida vi kan känna igen det. Och värdera det. Om till exempel de två första hundradelarna av en sekund klipps bort kan vi ha svårt att skilja en trumpet från en fiol, eller en cello från en människoröst.

Inom loppet av den korta tid som en ton varar, genomgår den ett styrkeförlopp med tre faser: attack, sustain och decay (stigande, ihållande och förtonande). I den stigande fasen växer ljudet snabbt i styrka tills det når en bestämd nivå. Styrkenivån faller sedan långsamt under cirka en sekund. Sedan faller ljudstyrkan tvärt och den förtonande fasen tar sin början.

Övertonsspektrat är olika i de tre faserna och det är grunden till att det är så svårt att höra skillnad på två vitt skilda ljud om den stigande fasen tas bort. Alla övertonerna och därmed hela ljudets uttryck finns i den stigande fasen.

Mikael Strömberg