ÅSIKT

En annan bild av världen

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Al-Jazira har skakat om inte bara medievärlden utan även hela den amerikanska nyhetshegemonin. Alhambra ger nu ut Olfa Lamloums Al-Jazira, en historik i översättning av Sara Fridhem och Ingvar Rydberg.

I väst är Al-Jazira mest känd för att då och då sända videoband med Usama bin Ladin. För araberna är tv-kanalen mer än så. Journalisterna, många utbildade på BBC, strävar efter att demokratisera hela arabvärlden. De bedriver regimkritik mot regionens diktatorer. De skildrar islamismens alla ansikten, men står för en modernare kvinnosyn. Under mottot ”Åsikt mot åsikt” sänder de debatter där alla tycker olika. De försvarar motståndet mot USA:s och Israels ockupationer, men tar avstånd från terrorism.

Men framför allt visar man en annan bild av USA:s krig mot Irak: lik, sårade barn och torterade fångar.

? möts av propaganda-tv

För detta har USA beskjutit Al-Jazira med raketmissiler, påhejat av amerikanska media. När Bush bombar fram ”demokrati” i arabvärlden är alltså ett av målen den enda fria tv-kanalen.

Strategin funkade inte och i stället satsar Vita huset nu på en ”hjärnornas Marshallplan”. Med egna tv-kanaler ska man få arabvärlden att acceptera kolonialismen. Journalisterna på Al-Jazira kommer alltså även fortsättningsvis att vara de enda som skildrar de förtrycktas verklighet.

Åsa Linderborg ([email protected])