Arena för anti-kommunism

Av: Åsa Linderborg

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■I nya numret av Arena angriper Per Wirtén dem som kritiserar beslutet om en antikommunistisk kampanj. En sån kampanj kan vara ”frigörande” myser han, utan att närmare reflektera över vilka krafter det är som ”frigörs” .

Till saken hör att Per Wirténs syn på kommunismen tycks vara identisk med Per Ahlmarks. För dem båda är kommunism detsamma som Sovjetsystemet. Det är lika fyrkantigt som att påstå att antikommunism är detsamma som Hitler. Dessutom har Wirtén på något olyckligt sätt fått för sig att svenska kommunister motarbetade folkhemmet. I demokratins namn uttalar han även sympati för dem som under andra världskriget ville förbjuda partiet.

Den som känner tidskriften Arena blir inte förvånad. Ofta har den besjälats av en strävan att brännmärka de delar av vänstern som inte passar Arenaledningen i smaken. Demoniseringen av ”kommunismen” faller väl in i mönstret.

Wirtén kommenterar märkligt nog inte kärnfrågan: Är det bra eller dåligt med regeringsdirigerade kampanjer om vad som hänt i det förflutna? Bör eleverna sondmatas med en historia som kokats ihop i dagspolitiska syften, utan pedagogiska eller historievetenskapliga överväganden?

■ ■Den nu aktuella kampanjen är ett beställningsverk av lobbyorganisationen Upplysning om kommunismen (UOK), som sorterar under Timbro. UOK lät utföra en pajasundersökning om ungdomars inställning till kommunismen som gav vid handen att långtifrån alla sätter likhetstecken mellan kommunism och gulag – eller mellan marknadsekonomi och demokrati. Det är för att motverka såna ståndpunkter man anstiftar en antikommunismkampanj.

Att detta nyliberala jippo riktar sig mot hela arbetarrörelsen är uppenbart. Syftet är att inbilla det uppväxande släktet att alla alternativ till den rådande ordningen stavas blodbad. Detta innebär en indoktrinering som erinrar om de politiska system kampanjen ska varna för.

Denna min ståndpunkt är inte särskilt kommunistisk. Dagens Nyheter ifrågasätter att politiker i Europa och USA den senaste tiden alltmer försökt styra historieskrivningen (14 okt -07). Artikeln mynnar ut i en uppmaning till de professionella historikerna att ”protestera mot ­politikerskriven historia”. Min förhoppning är att Wirtén framdeles åtminstone tillägnar sig samma grad av kritiskt tänkande som DN:s ledarskribenter.

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.