”Vi informerar om alla brott mot mänskligheten”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■I debatten om vilket uppdrag regeringen egentligen gett till Forum för levande historia om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, har det förekommit många missförstånd. Åsa Linderborg för fram några sådana i Aftonbladet (29/8).

Den bok som föreningen UOK (Upplysning om kommunismen) tydligen ska ge ut har inget att göra med det arbete vi som myndighet bedriver. Det vi gör är i själva verket att på regeringens uppdrag sprida fakta om brott mot mänskligheten, oavsett politisk ideologi. Som ett led i detta uppmärksammar vi de brott som begåtts under kommunistiska regimer.

Att även andra aktörer – som exempelvis UOK – utifrån sina utgångspunkter arbetar med frågor som gränsar till våra är inget vi tar ansvar för och vi samarbetar inte heller med dem.

■ ■Linderborg skriver vidare att det är ”svårt att finna en enda historiker” som inte ogillar Forum för levande historia och vårt arbete. Jag vet inte var hon har letat, men för oss är det självklart att det vi gör baseras på sådant vi genom forskningen faktiskt vet och som går att granska och pröva. Samarbetet med forskarvärlden är därför avgörande, och vi har inte haft svårt att knyta till oss framstående svenska forskare – däribland professor Klas-Göran Karlsson vid Lunds universitet – som kommer att bistå oss med framtagande av fakta, utformning av material etcetera.

Eskil Franck

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.