SD: vi är inga nazister

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Mattias Karlsson svarar Behrang Kianzad – och får svar direkt

Man kan aldrig vara nog tydlig med att markera mot all form av extremism, vilket Sverigedemokraterna också gjort åtskilliga gånger. Det är ingen hemlighet att SD, som flera andra partier, har haft vissa företrädare och vissa delar av partihistorien vi inte är stolta över. Men att, som Behrang Kianzad gör i en artikel i Aftonbladet Kultur den 3 december, hävda att partiets politiska grund bygger på nazistiska föreställningar är direkt felaktigt.

SD:s första partiprogram från 1989 innehåller ingen extremism utan präglas av demokratisk nationalism och konservatism. I detta tidiga partiprogram var man öppen för viss utomeuropeisk invandring och slog fast att alla svenska medborgare, oavsett ursprung, skulle ha samma rättigheter och värde.

När Sverigedemokraterna firade 25 år som parti gavs en jubileumsskrift ut av partiet. Den tar bland annat upp de ”vilsna åren” i början av 90-talet, då partiet tillfälligt radikaliserades med Anders Klarström som partiledare. Efter att medlemmar framfört hård kritik mot radikaliseringsprocessen, fick partiet 1995 en ny ledare vid namn Mikael Jansson. I och med detta påbörjades en framgångsrik avradikalisering av partiet.

Skribenten antyder att ett parti med historiska brister inte kan förändras. Detta skulle innebära att nästan samtliga av riksdagens partier skulle kunna betraktas som obotliga extremister, på grund av det stöd som man historiskt visat för rasbiologi och antisemitism. En sådan hållning är orimlig. Vi tror att partier liksom människor kan förändras till det bättre och lära av sina misstag.

Mattias Karlsson (SD)

Gruppledare

Svar direkt:

Det är för mig intellektuellt beklämmande att nödgas upprepa självklara historiska fakta.

Historiska fakta som att det var bland andra Leif Zeilon, Sven Davidsson och Jerker Magnusson som grundade Sverigedemokraterna i februari 1988 i Stockholm. Samtliga nazister och delvis grundare av Bevara Sverige Svenskt. Detta framgår av Sverigekuriren nr 7/8 1989 (s 9), partitidningen som numera är omdöpt till SD-kuriren.

Som jag nämnt tidigare så grundades SD:s Malmöavdelning av Rottenführer Gustav Ekström, tidigare SS-veteran, Fritz Håkansson samt Gösta Bergqvist, samtliga tre ärkenazister.

Som kuriosa kan vi nämna nazisten Erik Walles i vars dödsbo återfanns en dödslista med 3000 namn på svenska judar. Han skrev dessutom ett brandtal till försvar för gamla svenska nazister i nämnda nummer av Sverigekuriren (s. 19-21). I dödsrunan över Erik Walles 1992 skrev SD-kuriren att han ”valde på grund av sitt tidigare engagemang att vara passiv medlem. Hans klokhet gav oss emellertid många tankeställare.”

Grundproblemet i min artikel handlade om att public service ska veta bättre än att ställa upp på SD:s försök till historieförfalskning om vilka som grundade partiet.

Samma rör Vänsterpartiets önskan att distansera sig från sitt kommunistiska arv.

Att som Mattias Karlsson skriva att SD ”tillfälligt radikaliserades med Anders Klarström som ledare” är alltså en lögn av historiska proportioner.

Det är irrelevant hur litet eller mycket ett parti förändras över tid när diskussionen rör vilka som grundade det Sverigedemokratiska partiet. Vilket var grund för min anmälan av SVT Aktuellt till Granskningsnämnden.

Det var nazister som grundade ditt parti, Mattias Karlsson. Det är ett historiskt ofrånkomligt faktum.

Behrang Kianzad

Jurist och författare

Publisert:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.