ÅSIKT

Godkänt glassljud

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Registrerad.
KULTUR

Fem ljudmärken har registrerats av PRV, bland annat Hemglass melodi, P3:s visselsignal och Vivo-sången "Det finns mycket mer hos Vivo". Hemglass-melodin och P3:s visselsignal nekades först registrering. PRV menade att kravet på grafisk återgivning inte uppfylldes med en notbild eftersom betraktaren inte kunde uppfatta märket bara genom att betrakta noterna. I synnerhet inte Hemglassbilens melodi, som är en stöld av Helan och Halvan-motivet.

Dessa ljud har i dag godkänts efter överklagande till Patentbesvärsrätten, PBR.

Nu har också Electrolux lämnat in en ansökan för dammsugare och gräsklippare. Ljudmärket är bara 0,396 sekunder långt. Återstår att se om ljudet uppfyller EG-domstolens krav på grafisk tydlighet; precist, i sig fullständigt,

lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt.

Mikael Strömberg