ÅSIKT

När miljön och klimatet blir konst

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Naturlig skönhet på Stockholmsgallerier

Foto: ”Forrest square III” av Antti Laitinen.

KONST Bigert & Bergström har länge arbetat med miljö- och klimatfrågor (och med synen på relationen människa-djur, som i filmen The Mouse) för närvarande manifesterat i utställningen The Drought på Gallery Niklas Bele­nius i Stockholm (till och med 8 december). Här ryms en sinnrikt dokumenterad resa till två stora anläggningar i södra Europa, en salin där salt utvinns och en avsaltningsanläggning i Spanien.

I båda anläggningarna handlar det om att dela upp saltvatten, i den ena för att komma åt salt, i den andra för sötvattnet. Hettan skapar salt i det ena fallet, och behov av vatten i det andra. Vi ser den utslitande torkan, naturens spruckenhet. Dessa motpoler ur ett sorteringshänseende blir i visuell form en samling lite svårfångade fotocollage, sfärer, stora saltkristaller. Övertygande, elegant och målmedvetet om än något svalt.

Sorterar naturen, men på ett helt annat sätt, gör finske Antti Laitinen (som också ställde ut på Venedigbiennalen i år), vilket visas i ett urval på Sandström/Andersson (till och med 22 december). Ett skogsparti huggs ner i atomer och sorteras i olika fack beroende på material. Ett träd sågas upp och spikas ihop. Naturens sårbarhet förstärks och blir strukturerad skönhet. Och som estetiskt objekt så tydligt till för oss - lite som en extrem form av landskapsmåleri, en både svärmande och kontrollerande form av konst.