ÅSIKT

Regeringen stoppas från att öka fotoförbud

avDino Stén

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

”En seger för yttrandefriheten”

Vårt decennium riskerar att gå till historien som tiden för censurens återkomst. Flera landsting har infört generella fotoförbud, allt fler skolor och andra öppna platser stoppar fotografering och regeringen har nyss lagt fram ett lagförslag om ett generellt fotoförbud.

Lagrådets underkännande av förslaget om ”kränkande fotografering” får därför ses som en viktig seger för yttrandefriheten.

Lagförslaget är inte enkelt. Det handlar om ett kraftigt utvidgat förbud mot fotografering, men har många tolkningssvårigheter. Fotografen får begränsad vägledning i vad som är en ”kränkande fotografering” och vad som är undantaget.

Ett av de centrala problemen är bristen på förståelse för journalistikens arbetssätt. Lagförslaget har lagts fram trots stark kritik från publicistiskt håll.

Bilder är inte sällan provokativa i syfte att avslöja eller avväpna makten. En kissande Reinfeldt iklädd blöja pryder senaste numret av Tiden och smygtagna bilder på skrevande män i kollektivtrafiken sprider sig på nätet i syfte att diskutera könsroller och makt.

Det sistnämnda riskerar att falla inom förbudets gränser, eftersom det är högst oklart om förbudets undantagsbestämmelser överhuvudtaget omfattar medborgarjournalistik. Ibland får bilder en mening först när vi sätter dem i en viss kontext. Bilden på statssekreteraren som föreföll vara rätt berusad när hon hade jour i regeringskansliets krisberedskap, är ett exempel på en bild som antagligen inte skulle kunna tas under lagen. Men vid fotograferingstillfället var bilden inte avsedd för nyhetsjournalistik. Den politiska sprängkraften visade sig först vid publiceringen.

”Det finns ett brett folkligt stöd för förbudet” sade justitiedepartementets rättssakkunniga i helgen.

Men problemet är inte att man vill utöka integritetsskyddet för att förhindra filmning vid intima situationer. Såväl lagrådet som flera remissinstanser har pekat på att det behovet ändå kan tillgodoses.

Problemet ligger i att utredningen inte hittat någon lösning bortom det som kan leda till självcensur.

Naiti del Sante

Jurist