ÅSIKT

The Big Bang

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Ulrika Kärnborg läser Bangs jubileumsnummer

Foto: Bang genom tiderna – inför tidskriftens jubileumsnummer samlades de flesta av redaktörerna.

Att titta på den svartvita gruppbilden med redaktörer som inleder den feministiska tidskriften Bangs jubileumsnummer är lite som att betrakta snapshotet av återträffen med högstadieklassen. Först känner man inte igen någon, trots att man trodde man kände dem alla. Sen inser man att alla har blivit femton år äldre – och allesammans professionella yrkesmänniskor.

De flesta av Bangs alla medarbetare har gjort lysande karriärer. Att så många begåvade journalister, författare, illustratörer, formgivare och forskare har haft tidskriften som skola, betyder att Bang måste räknas till en av våra viktigaste kulturinstitutioner.

”Och jo, vi bars fram på feminismens andra våg”, skriver Kristina Hultman i en artikel om hur Bangs allra första redaktion tog form 1991. Hon beskriver en grupp kvinnor, ”tjugo någonting”, som hade växt upp på åttiotalet med Malena Ivarsson som guru, tv-programmet Sköna söndag som ouppnåeligt stilideal och Vecko-Revyns skönhetstävlingar. De var trötta på tidsandan och kände att något måste hända. Ungefär samtidigt drabbades Sverige av en av de värsta ekonomiska kriserna någonsin. Det var som om någon i ett enda slag hade vält spelplanen åt sidan och kastat alla pjäserna på golvet. Tiden var mogen för en radikal omprövning.

Sen dess har hög- och lågkonjunkturer bytt av varandra, politiska moden har växlat och livsstilarna likaså. Ett tag såg det ut som om cirkeln hade slutits och vi var tillbaka i åttiotalet – tag ovanstående stycke och byt ut Malena Ivarsson mot Alex Schulman, Sköna söndag mot teppanyakihällarna i DN Bostad och Vecko-Revyn mot Idol, så förstår ni vad jag menar.

Bang har överlevt men inte alltid haft det så lätt. Under 00-talet blev feminismen omodern och gick under jorden. Den förseddes med tönt- och extremiststämpel och förpassades till periferin, där den enligt många personer med makt och inflytande alltid har hört hemma.

För äldre och historiskt bevandrade kom detta inte som någon överraskning. ”Kvinnofrågan har alltid varit passé, har alltid gått för långt, och ’mängden’ har alltid för länge sedan tröttnat på den”, påminner oss Ulrika Knutson i Bang. Hon skriver den svenska kvinnopressens historia – från Tidevarvet till Kvinnobulletinen till Bang – och konstaterar att det har gått upp och ner hela tiden. Tålmodiga feminister ger inte tappt utan ser de långa linjerna: framåtskridandet som de tillfälliga konjunkturerna inte kan påverka.

Så var 00-talet i själva verket en period som sjöd av kreativitet när det gällde feministisk teoribildning och subkulturell verksamhet, särskilt sett ur ett internationellt perspektiv. Även om det kunde verka som om människors uppmärksamhet hellre vändes mot plastikoperationer, köksrenoveringar och ständigt nya typer av antidepressiva medel.

Feminismens förpassande ur mainstreamkulturen har dock betingat ett högt pris. Under det senaste decenniet har kvinnor fått det svårare i Sverige (och då menar jag alla sorters kvinnor, av alla nationaliteter, sexualiteter och klasstillhörigheter), eftersom alla kvinnors inkomster och inflytande har minskat samtidigt som medialiseringen av dem har ökat. Efter 11 september kunde man se hur hela västvärlden maskuliniserades: krigsretorik, hård kapitalism och vi och dom-tänkande kom att dominera.

Fram tills nu. De senaste månaderna har det känts som om Sverige är en konservativ ö i ett världshav sjudande av förändring. Frihetsrevolutioner i arabvärlden, naturkatastrof med risk för kärnkraftshaveri i Japan och västländer där den ekonomiska krisen bäddar för kraftfulla sociala rörelser, ändrar dagordningen dag för dag.

Liksom på nittiotalet har spelplanen välts omkull, det återstår bara att se vilka nya pjäser som kommer upp när den har återställts. Bangs festnummer känns jublande fräscht och fullt av framtidshopp. Läs det.

Ulrika Kärnborg