Blanda inte ihop böcker med litteratur

Kristina Lundblad, docent: Bokhistoria är ett eget forskningsområde

Publicerad 2018-08-18

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I en recension av Ragni Svenssons avhandling om Cavefors förlag skriver Magnus Ringgren att disciplinen bokhistoria odlas ”med underbar envishet och kompetens”. Det är helt riktigt. Att bokhistoria skulle vara ”en undanskymd litteraturvetenskaplig disciplin” stämmer däremot inte alls. Bokhistoria är ett eget, distinkt forsknings- och undervisningsfält och har inget med litteraturvetenskap att göra.

Skiftet från tryckkultur till digital kultur har förnyat behovet att förstå vad kommunikationsteknikerna gör med oss och med samhället, idag och historiskt. Det är dessa frågor som står i centrum för ämnet bokhistoria. Vilken inverkan hade tryckets möjlighet till exakt textreproduktion på vetenskapernas framväxt och på standardiseringen av folkspråken, vilken roll har blanketter, tidtabeller, biljetter och etiketter spelat i samhällets utveckling, hur påverkar typsnitt och formgivning den mening en text producerar och vilka relationer skapar vi till brev respektive e-postmeddelanden?

Varför böcker och litteratur, som är två helt skilda fenomen, ständigt och jämt blandas samman är i sig en intressant, bokhistorisk fråga. Folk brukar ju inte förväxla musik med musikinstrument, noter, cd-skivor och ljudfiler. Men så är det inte heller cd-skivan, ljudfilen eller andra lagringsmedier vi lyssnar på när vi avnjuter musik, det är musiken. Litteraturen däremot bor i språket, och språket förmedlas av bokstäver, av text, när det inte rör sig om direkt tal eller ljudinspelning. Bokens text både lagrar och visar litteraturen och boken som form har genom vanans makt kommit att bli synonym med litteratur.

Det skulle i och för sig räcka att sätta en nyutkommen roman i frakturstil för att synliggöra skiljelinjen mellan de båda storheterna. Plötsligt skulle vi se texten som det den är, text, och den skulle vara oläslig för de flesta.

Kristina Lundblad

Docent i bokhistoria

LÄS VIDARE

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

Ämnen i artikeln