ÅSIKT

Kulturellt kapital - då

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

"Kulturellt kapital" är ett av begreppen i Pierre Bourdieus teoribildning, nyligen nyttjat av David Gedin i avhandlingen Fältets herrar (anmäld av Gunder Andersson i Aftonbladet 2 juli 2004). Annars är "kulturellt kapital" ett begrepp som Stig Dagerman använder långt innan Bourdieus teoribildning sett dagens ljus. På ledarplats i Veckojournalen (1948:23) skriver Dagerman under rubriken "Att skriva på":

"Kanske låter det grymt, men man har ibland en känsla av att det finns något av den tvivlande borgensmannens darrning i den hand som skriver under ett uttalande, en protest eller en resolution, alltså den sorts växlar där ett antal personer med kulturellt kapital förbinder sig att vid gäldenärens sammanbrott ställa något mer än en kvantitet bläck till hans förfogande."

Bengt Söderhäll