ÅSIKT

Reformer som retar

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■Den kinesiska regeringen har presenterat ett förslag till ny arbetsmarknadslag. Som väntat tänker man inte tillåta fria fackföreningar. Men det är inte därför som västvärldens kritik av förslaget är hård.

Handelskammare i EU och USA samt US-China Business Council – som tillsammans representerar alla större EU- och USA-baserade investerare i Kina – driver en ihärdig lobbykampanj för att stoppa lagen. Den går för långt, anser man. Tonläget är högt. Företagen hotar till och med att lämna Kina om de inte får som de vill.

■ ■Vilka förslag är det som upprör? Ett innebär att de miljontals kinesiska arbetare som i dag saknar anställningsavtal i praktiken skulle anses ha ett sådant och därför få fler rättigheter. Ett annat går ut på att inskränka den i dag obegränsade möjligheten att permanent hålla arbetare i tillfällig anställning. Vidare skulle arbetare som inte får sina kontrakt förlängda få rätt till ett blygsamt avgångsvederlag – och uppsägningar ska i princip grunda sig på anställningstid, liknande svenska LAS.

■ ■Den hårdaste kritiken kommer från den amerikanska handelskammaren som kallar förslaget att ge anställda utan kontrakt fler rättigheter ”högst orimligt” och förslaget om förstärkt anställningsskydd ”diskriminerande”.

I officiella sammanhang brukar EU, USA och regeringar i västvärlden kritisera arbetsvillkoren i Kina. I verkligheten handlar det om en exploatering som tydligen måste få fortsätta.

Mats Wingborg