Åke och hans värld

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Åke Green.
Foto: LOTTE FERNVALL
Åke Green.

■ ■ Vidskepelsen breder ut sig. Gårdagens debatt på Kulturhuset i Stockholm gav i alla fall ett klart besked. Pastor Åke Greens syn på homosexualitet har inga förmildrande omständigheter. Evan-geliet enligt Green är att bland alla synder som hotar nåden är homosexualiteten något av en final och dess utbredande i samhället, eller i varje fall i det som synliggörs via medierna, förebådar ett Sodom och Gomorra.

Stig Larsson, den and-re av kvällens bokstavstrogna bibelläsare, ser också världens, eller i varje fall civilisationens nära förestående undergång. Dock tycks i dennes resonemang andra faktorer än gaykulturen spela roll.

Moderator Björn Linnell klargjorde från början att vad som skulle debatteras var Bibelns syn på homosexualitet, inte yttrandefrihetens förhållande till hets mot folkgrupp. Vad gäller det förstnämnda stod Green och Larsson rätt ensamma (ja, bland publiken fanns Bibelciterande supportrar, pastorer och åtminstone två damer av sådan ålder att även Bibeln skulle omtalat den som aktningsvärd), medan prosten Kerstin Lindkvist, Lena Andersson och PO

Enquist - kvällens klart lysande förnuft - varken kunde finna bibliskt eller annat stöd för uppfattningen om homosexualitet som naturvidrigt.

Vad som är erbarmligt är den låga kunskapsnivån. Trots milda påpekanden från PO Enquist om Bibelns tillkomsthistoria, så föreföll panelen ointresserad av att det handlar om texter tillkomna under närmare ett millennium, sammanställda ett par sekel efter Jesus förmodade liv, dessutom i svensk översättning, alltså tolkad.

■ ■ Naturvetenskap och biologi, två ansedda makrodiscipliner, hade vetat att berätta om människans tillkortakommanden. Allt lär vara ett virrvarr, evolutionen en snårskog och eventuella framgångar hos den ena eller andra arten ett resultat av tillfälliga omständigheter. Att försöka säga något om den mänskliga så kallade naturen utifrån Bibeln har varit intellektuellt befängt sedan åtminstone ett sekel tillbaka.

Åkes värld må vara rätt liten, men med växande vidskepelse kan den tas för verklig.

Claes Wahlin

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.