ÅSIKT

Moralpanik om analsex

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Härom dagen kunde man i Svenska Dagbladet läsa en kolumn om sexualmoral av den konservative filosofen Roland Poirier Martinsson (19 oktober). Hans budskap är enkelt: skolan måste inpränta sexuell avhållsamhet före 15 års ålder, och klargöra att ”gruppsex på Ibiza” inte bör vara den första sexuella erfarenheten. Poirier Martinsson anser också att den sexualundervisning, där ”skolbarn tränas i tekniker för anal­sex”, som RFSU, ”en marginaliserad organisation med extremliberal syn”, erbjuder bör bannlysas från skolan.?

Att som RFSU informera i skolan om sex utan att skambelägga är i dag okontroversiellt tack vare en stark tradition av sexualupplysning. Sexual­undervisningen har med tiden gått från att enbart vara en fråga om hygien och reproduktion till att omfatta sex som ett uttryck för individens lust. För Poirier Martinsson är det ett problem. Att diskutera sex med ungdomar är att framföra en sexualmoral som är ”ett elitistiskt randfenomen”.?

Detta ”randfenomen” innebär att individen fritt får forma sin sexualitet så länge den inte skadar andra. En förmån som enligt Poirier Martinsson enbart ska inbegripa vuxna. Det är, menar han, föräldrarnas privilegium att ge sina barn en exklusiv sexualmoralisk uppfostran. Skattebetalande föräldrar med en ”försiktigare sexualsyn” ska inte behöva acceptera att RFSU påtvingar deras barn ”lektioner i analsex innan de ens är lovliga”.?

Det är föräldrarna som Poirier Martinsson vänder sig till. Ungdomarna själva och deras behov är han ointresserad av och deras förmåga att ta till sig information förminskas. Samtidigt finns informationen där och ungdomarna tar till sig den. Den viktiga frågan borde vara hur de hanterar den.?

Roland Poirier Martinsson vill att ungdomar ska inse att sexualitet är en stor del av vår personliga integritet. Men för att de ska kunna inse detta måste omvärlden ta dem på allvar. Det krävs en nyanserad diskussion om och kring sexualitet som inbegriper flera olika synsätt.

Då får ungdomarna möjlighet att ta ställning själva och slipper att föräldrarna fattar besluten åt dem.?

Isabella Salomonsson
Frilansskribent