Kultur

Homovigslar är inget hot mot äktenskapet

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

KULTUR

I dag diskuterar kyrkomötet hur man skall ställa sig till den nya könsneutrala äktenskapslag som gäller sedan 1 maj. Förslaget går ut på att Svenska kyrkan även i framtiden skall kunna viga människor till äktenskap, också par av samma kön. Svenska kyrkan har arbetat med frågan om homosexuellas plats i kyrkan sedan tidigt 70-tal. Den är alltså grundligt beredd under lång tid.

Men står det inte i Bibeln att Gud skapade människorna till man och kvinna? Jo, och så är det också. Världen är full av män och kvinnor och ständigt skapar Gud nya.

Somliga menar därför att bara män och kvinnor kan gifta sig med varandra. Men det har alltid funnits människor av samma kön som har älskat varandra, tvingats dölja sin kärlek, levt ihop och sörjt varandra, när den ene lämnat den andre eller en har dött. De har inte ens med Jonas Gardells ord varit ”de halvt dolda”. De har ofta varit helt dolda och har av samhället förklarats kriminella eller sjuka.

Äktenskapet har skiftat genom tiderna. Fram till 1921 var mannen kvinnans förmyndare inom äktenskapet och kvinnan hade ingen rösträtt. Där skedde den kanske mest genomgripande förändringen av det så kallade bibliska äktenskapets över- och underordning. När samhället nu har ett könsneutralt äktenskapsbegrepp är det för att härbärgera även homosexuellas kärlek.

Detta är inget hot mot äktenskapet! För det är inte med äktenskapet som med fiskekvoten. Äktenskapet tunnas inte ut eller ”fiskas ut” för att homosexuella får gifta sig. Det blir inte mindre kvar av äktenskapet om fler får del av det. Det stärker i?stället allas våra äktenskap, som en form för ömsesidig, ansvarsfull gemenskap, där vuxna människor får dela sin kärlek och fostra sina barn. Så uttrycks det omistliga i evangeliet, nämligen att livet måste delas för att kunna överleva och att Gud ger mig liv genom att dela det med mig. Det är alltså kärleken och relationen som skapar äktenskapet, inte könet.

Vad säger då Bibeln? Som kristen kan man aldrig läsa Bibeln för att tillrättavisa andra. Man kan bara tilltalas av Guds ord för att själv bli räddad undan sin egen inkrökthet och sin tro att man fixar livet på egen hand.

I Bibeln talar Jesus till oss med ”makt och myndighet”. En myndighet som är kraftfull och in i döden till för den svages skull, som på grund av de mäktigas feghet och godtycke fråntas Guds välsignelse!

Men är tiden verkligen mogen för detta?

Ja, det är faktiskt inte med tiden som med en ost, som kan ligga till sig och mogna. Tiden är livet och därför måste tiden och livet nu brukas för att ge möjlighet åt människor att leva inom den ram som äktenskapet utgör, med sin kärlek och sitt ansvar.

Talet om den omogna tiden är därför omogna människors sätt att skyla över sin oansvarighet. Låt oss därför innerligt hoppas att kyrkomötet just nu beslutar att vidga äktenskapet för livets och kärlekens skull!

Margareta Brandby-Cöster
Teologie dr, präst och ledamot av
Svenska kyrkans teologiska kommitté

ANNONS

Bokrea: exklusivt på Adlibris! Populära böcker i bokrean som du bara hittar hos Adlibris är här.

Extern länk från Adlibris

Beställ här

Publisert:

Aftonbladet

/

Kultur

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

Ja, tack!