ÅSIKT

här är det tyst

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Noam Chomsky kallar det just för "Vietnamsyndromet"; den amerikanska allmänheten accepterar inte längre stora militära förluster på samma sätt som man gjorde på 1950- och 60-talen. Det var därför Ronald Reagan inte kunde bomba skiten ur Nicaragua, utan var tvungen att trixa genom ombud såsom Contras och vapensmuggling via Iran.

Antikrigsrörelsen i USA är naturligtvis den viktigaste, men även en stark fredsrörelse i Europa kan vara med och påverka. I Sverige är det dock tyst numera. Bedövande tyst.

Åsa Linderborg