ÅSIKT

Nye kulturministerns nyårslöften

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Vad vill LEIF PAGROTSKY? Här är hela listan

Som nybliven kulturminister står jag vid kanten av det nya året och blickar framåt.

Kultur gör våra liv rikare och ger oss chans att upptäcka egna oanade möjligheter. Precis som demokratin behöver också kulturen erövras av generation efter generation. Den måste anpassas för att fungera i sin tid. Politiken ska inte styra kulturens innehåll, men skapa vägar för att göra den mer tillgänglig. Som politiker, producenter och konsumenter måste vi bli ännu mer aktiva, stimulera till samtal, debatt, upplevelser och delaktighet.

Min vilja och mitt ansvar är att göra kulturen till en angelägenhet för alla.

Jag har några angelägna budskap för 2005, som jag gärna vill göra till mina nyårslöften.

 Mer kultur över

gränserna.

Ett aktivt utbyte av kultur över gränser syresätter hela samhället. Jag tänker arbeta hårt för att via kulturimpulser sätta Sverige på världskartan. Konstnärer, institutioner, fria grupper, filmare, författare och andra kulturutövare ska få förutsättningar att arbeta internationellt.

 Större kulturell

mångfald.

Alla medborgares erfarenheter, kunskaper och värderingar ska påverka kulturens olika former. Den utgångspunkten gäller alla oavsett kön, ålder, bakgrund, hemort eller etniskt ursprung. I kulturen är olikhet en tillgång, pluralism en styrka, det annorlunda en fördel. Jag tänker målmedvetet driva frågan om en större mångfald inom alla statliga kulturverksamheter.

 Barnen ska

sättas först.

Alla barn har rätt till kultur. Ingen kulturbärare är därför viktigare än skolan. Regeringen satsar på att stärka barnkulturen bland annat genom en aktionsgrupp för barnkultur. Under en treårsperiod ska 20 miljoner kronor per år gå direkt till barn- och ungdomskultur. Aktionsgruppen ska även ge förslag på hur barnkulturens ställning ytterligare kan stärkas, en fråga som jag tänker driva.

 Fler kvinnor

i kulturen.

Jag vill kraftfullt verka för jämställdhet i kulturen. Hela kultursektorn måste synas utifrån ett genusperspektiv. Under våren 2005 ska Jämo göra en översyn av de stora kulturinstitutionerna. Flera arbetsgrupper ska dessutom presentera konkreta åtgärder på förbättringar. Även det nya filmavtalet ska uppmärksamma genusaspekten.

 Ny och större publik

på museerna.

Under 2005 blir det fri entré på ytterligare 16 museer runt om i landet, bland annat Världskulturmuseet i Göteborg, Marinmuseum i Karlskrona och Nationalmuseum i Stockholm. På Moderna museet har reformen redan genomförts. Där har den inneburit en mycket glädjande utveckling med nästan tre gånger så många besökare. Museerna tar ett stort ansvar för att nå nya publikgrupper.

 Designkunnandet

ska öka.

Regeringen har utnämnt 2005 till Sveriges designår. Vi har velat sätta fokus på designfrågorna och få i gång ett brett engagemang runt om i landet. Designåret kommer därför att omfatta kreativa projekt och idéer med allt från konsthantverk till designprocesser inom industrin. Över 150 statliga myndigheter deltar med egna projekt. Det är på tiden att vi visar fram vad vi kan på bred front.

 En modern och

offensiv filmpolitik.

Den svenska publiken uppskattar film som görs i Sverige. Jag tänker arbeta för att vi under 2005 ska sluta ett starkt, nytt filmavtal med filmbranschens parter. Förhandlingar pågår för fullt för att även i fortsättningen framgångsrikt ge stöd till svenskproducerad film. Jag har stora förväntningar på filmbranschen som en växande, innovativ konstart.

 Pensionsvillkoren

ska förbättras.

En intensiv fråga under hösten har varit scenkonstnärers pensionsvillkor. Regeringen har nyligen presenterat ytterligare åtgärder för att lösa problemen med institutionernas ökade pensionskostnader. Den föreslagna lösningen har varit starkt efterlängtad av branschen och vi kommer under året fortsätta arbetet för att möjliggöra tryggare pensionsförhållanden för främst sångare och dansare med låg pensionsålder.

 Kultur som ett led

i hälsoarbetet.

Det finns ett tydligt samband mellan kulturkonsumtion och bättre hälsa. Gå på teater, läs en bok eller lyssna på en stråkkvartett - och lev längre och friskare! I den forskningsproposition som presenteras i början av 2005 tänker jag därför föreslå ett forskningsprogram om kulturens roll för hälsan. Jag vill lyfta fram ett viktigt och intressant forskningsområde som kan få betydelse för både kulturens och folkhälsans utveckling.

Nyårslöften avläggs oftast i tystnad. Man viskar något uppfodrande till sig själv vid tolvslaget samtidigt som fyrverkerierna lyser upp natthimlen. Men eftersom kulturen är något som i högsta grad berör både mig och er, kära läsare, har jag nu gjort några av mina nyårslöften offentliga.

Jag önskar er ett år fullt av spännande, roliga och inspirerande kulturupplevelser.

Gott nytt 2005!

Leif Pagrotsky (Kulturminister s)