ÅSIKT

Rätt om ozonskiktet

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Av Johan Tells artikel om bilism och miljöförstöring (”Är vi inte riktigt kloka?”) den 14 juli kunde man få intrycket att koldioxidutsläpp – och därmed bland annat bilism – förstör ozonskiktet.

Så är det inte. Ozonskiktets nedbrytning beror på utsläpp av freoner, till exempel från kylanläggningar, sprayflaskor och bilars klimatanläggningar.