Det är ju välfärdsstaten han försvarar!

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

KULTUR

S-studenterna: Zaremba sätter fingret på något viktigt inom vänstern

1 av 2

Åsa Linderborg går i Aftonbladet till storms mot vad hon menar vara Maciej Zarembas ”dolda dagordning” när han i tre artiklar i Dagens Nyheter beskrivit anmälningskulturen vid lärarhögskolan i Stockholm. Att Zaremba historiskt visat sig vara svårciterad samt gjort sig skyldig till såväl lyteskomik som välfärdsförakt, hindrar inte att han i denna artikelserie ändå lyckas sätta fingret på något viktigt för den identitetspolitiska debatten inom vänstern. ”Han låtsas än en gång ställa sig på den svages sida i syfte att slå mot välfärdsstaten och demokratin”, skriver Linderborg utan att se det försvar av, just, välfärdsstaten som ligger gömt i samma artiklar.

När en lärare vid lärarhögskolan uttrycker den helt legitima politiska uppfattningen att ”kvinnor i Iran är förtryckta”, blir en elev upprörd över att iranska kvinnor ska klassificeras in som en ”del i en offeridentitet” och anmäler kränkningen, inte det politiska påståendet. Stora samhällsproblem individualiseras och politiska tvister ligger plötsligt på DO:s bord – inte främst som en politisk, utan som en juridisk, konflikt. Vi får ett samhälle av lättkränkta, inte arga, individer. Jag har svårt att se vilken maktstruktur i samhället som förändras genom DO:s beslut annat än att enskilda individer ges rätt gentemot enskilda auktoriteter. Denna vår alltmer subjektifierade uppfattning om hur strukturerna i samhället verkar, försvårar inte bara mellanmänskliga möten och samtal – strukturell analys och kamp om den politiska och ekonomiska makten riskerar dessutom att tappa mark till förmån för individens okränkbara rätt till sin unika position och identitet. Det ger en avradikaliserad, och mer klassiskt liberal, samhällsdebatt.

Jag ser framför mig hur övergripande kommentarer om mäns förtryck av kvinnor utreds, inte i sak, utan huruvida kommentaren kränkt någon. Synpunkter på språksvårigheter ger juridisk påföljd, inte ökat klassmedvetande. Människan flyter och klasser förflyktigas, politiken löses genom juridiken. Till slut tvingas vi instifta en ombudsman mot klass.

Kajsa Borgnäs

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.