Jag har ökat stödet till den fria konsten

Kulturminister Alice Bah Kuhnke svarar Åsa Linderborg

Publicerad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Ola Wong och Åsa Linderborg gör svepande insinuationer om kulturpolitiken, skriver Alice Bah Kuhnke
Foto: Stefan Mattsson/AFTONBLADET
Ola Wong och Åsa Linderborg gör svepande insinuationer om kulturpolitiken, skriver Alice Bah Kuhnke

KULTUR

Kulturdebatten skulle tjäna på om den präglades av saklighet, istället för den sortens svepande insinuationer som Ola Wong gett uttryck för i Svenska Dagbladet, och som Åsa Linderborg återger. Kritiken bygger på en salig röra av lösryckta citat och enskilda formuleringar som pusslas ihop till en bild som inte överensstämmer med fakta.

Av den förordning som gäller för litteraturstöd, som den tidigare moderata kulturministern utfärdade, framgår att stöden ska syfta till kvalitet, mångfald och djup. Begreppet mångfald tycks vara ett rött skynke för många, men jag vill påpeka att mångfald handlar om sådant som bredd i genre och uttryck.

Det har felaktigt påståtts att kriterierna för litteraturstödet innehåller politisk styrning. Kulturrådet formulerar själva utgångspunkter för hur stöden ska delas ut. För fackböcker gäller sådant som tillförlitlighet i sak, förankring i aktuell forskning, stilistisk framställning och om boken tillför ny kunskap. Det är knastertorra kriterier för att bedöma kvalitet och inget annat.

En annan felaktighet som fått spridning är att arbetet mot sexuella trakasserier på något sätt skulle påverka stödgivningen för litteratur. Det stämmer inte. Båda dessa påståenden riskerar att anta formen av vandringssägen.

Det finns en sund oro för politisk styrning av kulturen. Som minister har den konstnärliga friheten hela tiden varit min ledstjärna. Jag har drivit igenom ökat stöd till den fria konsten och sedan förra året gäller den nya museilag som skyddar museernas oberoende från politiken. I museernas instruktion har jag dessutom tagit bort skrivningar som kan uppfattas som politiskt styrande av innehållet. Mer resurser till den fria konsten och mindre styrning går faktiskt att kombinera.

Alice Bah Kuhnke

Kultur- och demokratiminister

Publicerad:

LÄS VIDARE

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.