ÅSIKT

”Mejlinglistorna den verkliga demokratin”

KULTUR

Virtanen om maktkotterier

”Jag tror inte att de middagar Maria Schottenius (kulturchef på Dagens Nyheter) äter med maktvänner i regeringskansliet eller på Expressen och Aftonbladet är ett hot mot demokratin”.

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Fredrik Virtanen ser på mejlinglistor och bloggar som en folkrörelse.

Åsa Linderborg har rätt om mejlinglistorna, hon identifierar att vi måste ”gå vidare och diskutera vänskapskorruptionen inom hela branschen”. Ja, verkligen. Medierna och de som ska ”granskas” verkar ju hålla hand.

Nöjeskotterier. Kulturkotterier. Sportkotterier. Politikkotterier. Kriminalkotterier. Mediemaktkotterier.

Ofarliga middagar?

Är den så farlig, egentligen? Jag tror inte det. Jag tror inte att de middagar Maria Schottenius (kulturchef på Dagens Nyheter) äter med maktvänner i regeringskansliet eller på Expressen och Aftonbladet är ett hot mot demokratin. Men jag kan mycket väl ha fel. Det är värt diskussion. Men var sker den? Inte i de etablerade medierna. Det vore för dem att öppna en läskig burk

mediemaskar.

Unik demokrati

Så var? Svaret är: på mejlinglistor. På mejling­listor, som funnits i minst 15 år, finns en helt unik ­demokrati. Där är debatten vild, frisk, öppen, utmanande och inspirerande för det finns inget politiskt korrekt tak att slå emot. Ingen ­redaktör med en trött agenda bestämmer vad som är lämpligt för folk att läsa. På listor kackar man gärna i eget bo.

Mejlinglistor – och internets alla diskussionsforum och bloggar som blivit en folkrörelse – är ett sätt för människor att skaffa sig kunskap och information som förr bara medie­eliten hade tillgång till. Det är där den verkliga, moderna och kritiska diskussionen om vänskapskorruption förs. Där och ingen annanstans, tyvärr.

Och så skvallras det och pratas underhållande strunt!

Läs mer:

Fredrik Virtanen