Kultur

Filmen behöver en egen Ivar Lo

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

KULTUR

Magnus Nilsson: "Svensk film saknar en klasskildrande tradition"

Ivar Lo-Johansson (1901-1990).
Ivar Lo-Johansson (1901-1990).

I en artikel om Pernilla Augusts filmatisering av Susanna Alakoskis roman Svinalängorna i Aftonbladet (10 december) hävdade jag att det är svårare att skildra klass på film än i litteraturen. Efter publiceringen har jag fått mothugg från många håll. I Aftonbladet hävdar exempelvis Jacob Lundström (15 december) att klass visserligen ofta osynliggörs i samtidsfilmen men att den svenska filmhistorien inte sällan är klassmedveten.

Mot detta resonemang har jag inget att invända. För naturligtvis menar jag inte att det inte skulle finnas klasskildrande film. Däremot hävdar jag att det inte finns någon klasskildrande tradition inom svensk film som är tillnärmelsevis lika stark som den arbetarlitterära traditionen, och att detta helt enkelt beror på att arbetarrörelsen och arbetarklassen inte lyckats etablera någon sådan tradition på filmens område.

Och faktum är att Lundström faktiskt ger en utmärkt illustration till min tes, när han beskriver arbetarrörelsens filmproduktion som ett förbisett filmarv. Eftersom försöken att skapa en filmisk motsvarighet till arbetarlitteraturen resulterat i ett arv som kan förbises har filmskapare med klasskildrande ambitioner alltid stått inför större svårigheter än sina bokskrivande kollegor som kunnat luta sig mot icke förbisebara storheter som Ivar Lo-Johansson, Eyvind Johnson och Harry Martinson. Regissörer som Bo Widerberg, Jan Troell och Roy Andersson har ibland lyckats övervinna dessa svårigheter. (Och i Åsa-Nisse-filmerna kan man nog också ibland hitta ett hyfsat radikalt klassperspektiv.) Men på det stora hela taget har filmen inte i samma utsträckning som litteraturen kunnat bli en arena där klassamhället undersöks och ifrågasätts. Därför är det symtomatiskt att August valt att tona ned klassperspektivet i sin filmatisering av Svinalängorna.

Magnus Nilsson

Docent i litteraturvetenskap

ANNONS EXTERN LÄNK

Rea inför jul på storsäljarna i vår bokshop – köp julklapparna här!

Aftonbladet

Publisert:

Aftonbladet

/

Kultur

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

Ja, tack!